Okulların rehberlik servisleri yoğunluk sebebiyle her öğrenciye gereken vakti ayıramamaktadır.
Eğitim kurumları bu açığı dış kaynaklardan hizmet alma yoluna giderek kapatmaktadırlar.
Profesyonel psikolojik destek alması gereken öğrencilerin kurumumuza yönlendirilmesiyle anlaşmalı kurumlar çerçevesinde bireysel terapi hizmetleri yürütülmektedir.

Benzer şekilde grup çalışmaları da sürdürülmektedir.