ÇOCUKLARDA ALT ISLATMA:

Tıpta enuresis olarak adlandırılan alt ıslatma, çocukların kuru kalmaları gereken 4 yaşından  sonra gece veya gündüz idrar kaçırma problemidir. Alt ıslatmanın sebebi kesin bilinmemekle beraber; uyku ağırlığı, mesane küçüklüğü ve işeme sisteminde maturasyon gecikmesi gibi multifaktoryel nedenlere bağlı olduğu düşünülmektedir.   Alt ıslatma, büyük oranda kalıtsaldır ve erken tedavisi gerekir. Tedavideki gecikme ciddi psikososyal sorunlara yol açar.

NEDENLERİ

Gece altını ıslatmanın iki tipi vardır. Eğer çocuk hekime getirilinceye kadar devamlı altını ıslatıyorsa PRİMER (birincil) tip, en az 6 ay kuru kaldıktan sonra altını ıslatmaya yeniden başlamışsa SEKONDER (ikincil) tip altını ıslatmadan söz edilmektedir. Altını ıslatan çocukların büyük çoğunluğu birincil altını ıslatma gurubunda toplanmaktadır. Bazen altını ıslatmaya sık ve acil idrar yapma ihtiyacı duyma gibi bulgular eşlik edebilir.

Primer enuresis (birincil alt ıslatma)  ve   sekonder enuresis (ikincil alt ıslatma) ayrımı tedaviyi   belirleme açısından çok önemlidir. Sekonder  enuresiste fiziksel veya psikolojik neden ortadan kaldırıldığında sorun çözülmüş olur.

7 yaşına gelmiş çocukların % 5-10’unda görülen alt ıslatma, haftanın üç veya daha fazla gecesinde ortaya çıkar. Erkek çocuklarda daha sık görülür. Gece işemelerinin bilinen sebepleri arasında şunlar sayılabilir:

Ailede fertlerinde daha önce benzer duruma rastlanmış olması,

İdrar torbasının yeterince büyümemiş olması, (Bu çocukların gündüz saatlerinde de sık idrara   çıktıkları dikkati çeker)

İdrar torbasında normalde olmaması gereken, bilinç dışı gelişen  kasılmalar,

Uykunun derin olması (çocuğun mesanesinin dolması nedeniyle beyne giden habere rağmen uyanamaması) 

Tedaviye ne zaman başlanmalı

Alt ıslatma sorunu olan bir çocukta tedavi ancak 5 yaşından sonra düşünülür. Tedavi planlanan bir çocukta bu problemin gerçek sebebinin doğumsal bir yapı bozukluğu olmadığından emin olmak gerekir. Genellikle bir idrar tahlili ve ultrasonografik inceleme ile idrar iltihabı ve böbrek-idrar torbası yapılarında anatomik bozukluk olmadığı tespit edildikten sonra “alt ıslatma” sorunu tedavi edilmeye çalışılır.