1. SINIF ANNELERİNE YÖNELİK PSİKODRAMATİK DESTEK

“Psikodrama, gerçeğin dramatizasyonla yeniden keşfidir.” J.L. Moreno


Ebru TUNCAY

Psikolojik Danışman

Psikodrama Co- Terapisti


AMAÇ:

Bizler bilginin hızla aktığı, akarken de yeni bilgilerin bir çığ gibi büyüdüğü bir dönem olan 21. y.y. “Bilgi Çağı”nda yaşıyoruz. Bilgi çağı ise insanı, pek çok yönden donanımlı olmaya zorlamaktadır. Bu zorunluluk okulöncesi dönemle birlikte başlayıp, temel eğitim ve orta öğretimle devam ederek üniversite kapılarında doğru meslek seçimi ile kendini gösteren uzun süreli bir maraton haline dönüşmüştür.

Aileler gelecek için iyi bir meslek sahibi olmanın gerekliliklerini ön görmüş ve çocuklarının eğitimlerine ayrı bir önem vermişlerdir. Okulöncesi eğitimden temel eğitime geçişin ilk basamağı olan, bir geçiş evresi sayılan 1. sınıfın önemi daha da belirginleşmiştir. Okul kurallarının içselleştirilmesi, ödev sorumluluğunun yerine getirilmesi, sınıf içi arkadaşlık ilişkilerinin düzenlenmesi, 40 dakikalık ders sürelerine alışılması, ders çalışma alışkanlığının kazanılması ilköğretim 1.sınıfın kazanımları arasında yer almaktadır. Kazanımların yerleşmesi ise başlı başına bir süreçtir; bu süreçten hem öğrenci hem de ailesi etkilenmektedir. İşte bu kazanımlar yerleşirken ailelerin ilişki kalitesinin etkilendiği, anne ve çocuğun ilişki kalitesinde birtakım zorlukların, sıkıntıların, çaresizliklerin, öfkelerin, üzüntülerin, çatışmaların yaşandığı bir zaman dilimine dönüşebilmektedir. Bu çatışmalar ve olumsuz duygular zamanla üst üste birikerek aile içindeki ilişkileri (özellikle anne çocuk ilişkisini) tamir edilemeyecek boyutlara taşımakta ve tüm aile bireylerinde hayat boyu taşınacak travmatik hasarlara yol açtığı düşünülmektedir.

Annelerin, çocuklarının, eğitim öğretim hayatı boyunca babalara nazaran daha sık yanında oldukları, çocuklarına daha fazla destek verdikleri gerçeği de dikkate alınması gereken bir durumdur. “ANNE GÜÇLENİRSE AİLE DE GÜÇLENİR.” sloganından hareketle yaşanılan sürecin sağlıklı atlatılabilmesi için, psikodrama teknikleri ile annelere yönelik psikolojik destek verilmesi, iç görü ve farkındalık kazanılması, empati (diğerini yaşama)  yeteneğinin geliştirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Çalışmanın hedefleri;

ó  Öğrencilerin ödev sorumluluğunu paylaşan annelere destek olmak, (Dersin başına çocuğu ile geçen annelere yıpranmadan, öfkelenmeden ve sağduyulu bir şekilde ders süresini tamamlamaya dair bilgiler vermek)

ó  Anne çocuk ilişkisini güçlendirmek, (Çatışmaların kaynağına inerek nasıl davranılması gerektiğini paylaşmak)

ó  Anne ve çocuk ilişkisini uygun ve kullanılabilir çözümlerle pekiştirmek, (Sürecin yapılandırılması sırasında hangi davranışların daha uygun olacağına karar vermek)

ó  Anne çocuk ilişkisini daha sağlam temellere oturtmak, (Annelerin çocuklarını anlayarak onların ihtiyaçlarını görebilecek noktaya getirmek)

ó  Geleceğe yönelik kaygılara karşılık, güvenle bakabilmeyi sağlamaktır. (Kaygıya sebep olan durumlara yönelik, kalıcı çözümler getirerek annelere bu güçlüklerle başa yöntemlerini göstermek)

ÇALIŞMANIN ŞEKLİ:

Çalışma 6 oturum olarak planlanmıştır. Çalışma süresince düzenli katılım esastır. Çalışma haftada bir Çarşamba günleri olarak planlamıştır ancak velilerden gelecek talepler doğrultusunda gün değişimi ve saat düzenlemesi yapılabilecektir. Her oturum 3 saat sürecektir.

ÜCRET:

300 TL+KDV

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU:

Kontenjan 10-12 kişi ile sınırlıdır. Katılımcıların 1. sınıf velisi olması ve aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.


BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ