Ergenlik döneminde zorlanmalar yaşayan gençler için sunulacak destek modelleri ergenlik dönemi gelişimsel zorlanmaları ve dönemin gerçeklerine uygun bir yöntem olmalıdır.Çocukluk dönemlerinde yeterince destekleyici ortamlar bulamamış gençler için akran grubunun birincil rol oynadığı ergenlik döneminde olumlu bir akran kültürü ve ilgili başka yetişkinlerin bulunması onarıcı bir etki yapar. Ergenlikte,

yaşıtlarla ilişki kurma,

grup arkadaşlıklarının önemi,

ait olma konusundaki özgün gereksinim gibi dönemsel özellikler nedeniyle grup ortamı öncelikli, kabul edilebilir ve avantajlı olmaktadır.

Psikodrama, dönem özellikleri göz önünde bulundurulduğunda doğaları itibariyle ergenler için uygun yöntemlerdir.

Yeni davranış biçimlerini deneyen ergen için psikodrama güvenli bir deneme ortamı sunar.

Grubun varlığı önemli bir akran desteği sağlar.

Uçlarda gezinmek kim olduğunu ve yaşamı anlamaya çalışan ve eylem açlığında olan ergen için doğaldır.

Sosyal becerilerini ve ilişkilerini  geliştirmek ihtiyacı içinde olan ergen için rol eğitimi önemli bir fırsat sağlar.

Psikodrama bunlara bakmak, anlamlandırmak ve değerlendirmek için uygun ortam sağlar.

Kısaca,

genç bireyin yeni davranış biçimlerini geliştirebilmesi,

insanlar arası ilişkilerde yaşadığı sorunları anlaması, ortaya koyması, incelemesi,

çeşitli çözüm yollarını deneyimlemesi için psikodrama grup psikoterapisi uygun bir ortam oluşturmaktadır.

Rol değiştirerek başkasını anlayarak hissetme ve ayna tekniği ile dışarıdan bakma fırsatı bulmak psikodramaya özgü kazançlardır.

Aynı zamanda, psikodramanın yalnız söze dayalı etkileşimlere göre daha aktif, tam katılımcı, yaşamı örnekleyici olanaklara sahip, hareketli ortamı ergenler tarafından da tercih edilir olma özelliklerine sahiptir.

Sözel çözümlemeler yerine yaş dönemine ilişkin ve yaşanmakta olan sorunların çözümüne katkıda bulunacak ortam, ergenlerin daha çok ilgisini çekerek aktif katılımlarını sağlar.

Ergenin kendi sınırlarını farketme ve kabullenme süreçlerine katkıda bulunur.

Zaman ve mekanı kurgulayarak, rol teknikleri içerisinde somutlaştırma,

Kendini ve başkalarını daha farklı bakış açısıyla değerlendirerek anlama,

Kendini ve ilişkilerini yapılandırma,

Grubun desteği,

Geleceğe ilişkin hedefler edinebilme gibi sayısız olanakları ile psikodrama ergen yaş grubu için yararlı, uygun ve geliştirici bir psikoterapi yöntemidir.