“Psikodrama, gerçeğin dramatizsyonla yeniden keşfidir”.

J.L.MORENO

 

 

Kimi çocuklar vardır ki, onların anneleri çocukları daha eğitim hayatına başlamadan ya da başlar başlamaz bazı aksamaları fark ederler.  Çünkü bir terslik vardır;

Çocuğu çabuk unutmaktadır,

Özbakım ihtiyaçlarını karşılamakta sürekli annesinden destek beklemektedir,

Sözel ifadesi karmaşıktır,

Başta söyleyeceğini sonda, sonda söyleyeceğini başta söylemektedir,

Dikkati zayıftır,

Yazılar ters yazılmaktadır,

Sayılar karışmaktadır,

Motivasyonları çabuk düşebilmektedir

ve oldukça hassastır ya da hırçındır bu çocuklar…

Annelerin kafası karışmış ve “neden böyle?” soruları sorulmaya başlanmıştır. Eğer daha önceden fark edilmezse en geç ilkokul 1. sınıfının sonlarında bu çocuklar fark edilirler ve öğrenmeye yönelik problemler ortaya çıkar.  Çocuğu tam ve doğru okuyamıyor, eksik okuyor, tersten okuyor veya yazıyor, işlemleri yapamıyordur. Bu durum çocuğun ruhsal sıkıntılarını artırır, ders çalışma motivasyonunu etkiler, kendine olan güvenini azaltır ve aile içi çatışmaların yaşanmasına neden olabilir. Anne çocuk ilişkisindeki kalite düşer, anne çocuk arasında duygusal zorlanmalar, kaygı ve öfkeler görülür. Hatta bazen tamiri mümkün olmayacak durumlar bile oluşabilir.

Annelerin, çocuklarının, eğitim öğretim hayatı boyunca babalara nazaran daha sık yanında oldukları, çocuklarına daha fazla destek verdikleri gerçeği de dikkate alınması gereken bir durumdur. “ANNE GÜÇLENİRSE AİLE DE GÜÇLENİR.” sloganından hareketle yaşanılan sürecin sağlıklı atlatılabilmesi için, psikodrama teknikleri ile annelere yönelik psikolojik destek verilmesi, iç görü ve farkındalık kazanılması, empati (diğerini yaşama)  yeteneğinin geliştirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ;

Özel Öğrenme Güçlüğü hakkında bilgi vermek, (Ö.Ö.G. nedir? Neler yapılabilir?)

Anne çocuk ilişkisini güçlendirmek, (Çatışmaların kaynağına inerek nasıl davranılması gerektiğini paylaşmak)

Anne ve çocuk ilişkisini uygun ve kullanılabilir çözümlerle pekiştirmek, (Sürecin yapılandırılması sırasında hangi davranışların daha uygun olacağına karar vermek, anneleri çocuklarını anlayarak onların ihtiyaçlarını görebilecek noktaya getirmek)

Geleceğe yönelik kaygılara karşılık, güvenle bakabilmeyi sağlamaktır. (Kaygıya sebep olan durumlara yönelik, kalıcı çözümler getirerek annelere bu güçlüklerle başa çıkma yöntemlerini göstermek)

ÇALIŞMANIN ŞEKLİ:

Çalışma haftada bir gün, 2,5 saat olarak düşünülmüş ve 8 oturum olarak planlanmıştır. Çalışma süresince düzenli katılım esastır.

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU:

Kontenjan 10-12 kişi ile sınırlıdır. Katılımcıların özel öğrenme güçlüğü yaşan öğrencilerin velisi olması öngörülmüştür ve aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.