GENÇLERİ ANLAMAK

“Psikodrama, gerçeğin dramatizasyonla yeniden keşfidir.”

J.L. MORENO

ZEYNEP ATALAR                                                                              EBRU TUNCAY

Pedagog                                                                                           Psikolojik Danışman

Psikodrama Asistanı                                                                        Psikodrama Asistanı

İnsan yaşamı boyunca gelişim ve değişim içerisindedir. Yaşam döngüsü içerisinde farklı dönemlerde insan farklı gelişimsel sorularla karşı karşıya kalır. Ergenlik dönemi, çocukluk ile yetişkinlik arası geçiş süreci olarak gelişim dönemleri içerisinde kimliğin oluşmasında önemli bir dönemdir.

Özdeşim kurma ve kimlik kazanımıyla rollerin karışması-karmaşası arasında bir gerilim dönemidir. Gençler zaman zaman kendileriyle, zaman zaman aileleriyle ve zaman zaman da arkadaşlarıyla sıkıntılar yaşayabilmektedir. İşte böyle bir süreçte zorlanmalar yaşayan gençler için sunulacak destek modelleri ergenlik dönemi gelişimsel zorlanmaları ve dönemin gerçeklerine uygun bir yöntem olmalıdır. Bu yöntem de insanın toplumsal bir varlık olarak yaşadığı süreçlerin yine toplumsal bir yapı olan grupla irdelenebileceği, bireyin ihtiyaçlarının hangi nedenle ortaya çıktığının grupla birlikte keşfedildiği, fark edildiği,  çözümlerin yine bireyin kendisi ve grubun desteğiyle aşıldığı psikodramadır.

Daha da genişletirsek….

 • Yeni davranış biçimlerini deneyen ergen için psikodrama güvenli bir deneme ortamı sunar.
 • Grubun varlığı önemli bir akran desteği sağlar.
 • Sosyal becerileri geliştirmek ihtiyacı içinde olan ergen için rol eğitimi önemli bir fırsat sağlar.
 • Yeni davranışları denemek ve kendine uygun olanları seçmek için prova olanağı vardır.
 • Yaş dönemine ilişkin sorunları konuşarak, anlatarak ifade etmek yerine aktif katılımı sağlayan “anlatma, yap” süreçleri daha etkilidir.
 • Ait olma ve birey olma sürecinde onay açlığı içerisindeki ergen için akranlar ve aile dışındaki yetişkin rol modelleri çok önemli rol oynar.
 • Olumlu bir yaşantı gurubu ve alanında uzman yetişkinlerin bulunması onarıcı bir etki yapar.
 • Ona saygı duyulan ve ne yapmasının söylenmediği, kendinin araştırmasına izin verilen güvenli grup deneyimi kişisel gelişimine katkıda bulunur.
 • Gencin kendi sınırlarını fark etmesine ve kabullenme sürecine yardım eder.
 • Uçlarda gezinmek kim olduğunu ve yaşamı anlamaya çalışan ve eylem açlığında olmak gençler için doğaldır. Psikodrama bunlara bakmak ve anlamlandırmak için uygun ortam sağlar.

Kısaca, genç bireyin yeni davranış biçimlerini geliştirebilmesi, insanlar arası ilişkilerde yaşadığı sorunları anlaması, ortaya koyması, incelemesi, çeşitli çözüm yollarını deneyimlemesi için psikodrama grup yaşantı süreci uygun bir ortam oluşturmaktadır.

TARİHLER VE SAATLER:

Başlangıç tarihi: 01.12.2010

Saat: 10:00-13:00 veya 15:00- 18:00 (gelen taleplere göre saatle ilgili değişiklikler yapılabilecektir.)

ÇALIŞMANIN ŞEKLİ:

Çalışma 12 oturum olarak planlanmıştır. Çalışma süresince düzenli katılım esastır. Çalışma için çeşitli seçenekler oluşturulmuştur. Bu seçenekler hafta sonu için de düzenlenecektir. Birden fazla grup oluşturulabilecek, her grubun kendine ait gün ve saati ayrı olarak yapılandırılacaktır.

Çalışma:

 • Haftada bir
 • İki haftada bir
 • Üç haftada bir
 • Hafta sonları olarak ayarlanabilecektir.

ÜCRET VE ÖDEME PLANI:

Oturumlar:

Grup 1 Grup 2
Hafta / saat Haftada bir gün

3 saat

İki haftada bir gün

3 saat

Ücretlendirme 50 TL+KDV 65 TL+KDV

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU:

Kontenjanlar 10-12 kişi ile sınırlıdır. Yaş grupları için farklı gruplar oluşturulacaktır. Katılımcıların aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.