“KADINCA KARARINCA” YAŞANTI GRUBU

“Psikodrama, gerçeğin dramatizasyonla yeniden keşfidir.” J.L. Moreno


Ebru TUNCAY

Psikolojik Danışman

Psikodrama Co-Terapisti


AMAÇ:

Milyonlarca yıldır iki cins, yani kadın ve erkek birlikte yaşam mücadelesini sürdürmüş, birbirlerine karşı sorumluluk ve yükümlülükleri olmuştur. Bu süre zarfında kadın ve erkek birbirinden çok şey öğrenmiştir. Farklı yetilerle donatılmış bu iki cinsiyetin rol ve görevleri de toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılıklar göstererek değişmiştir, değişmektedir, değişecektir.

Bu değişikliklerden, erkeklere nazaran kadınlar fizyolojisi gereği daha çok etki altında kalmaktadır. Ev kadını, iş kadını, anne, komşu ve bazen de hepsi birden olan kadının çeşitli rollerle ve yaşamla olan mücadelesi fiziksel, duygusal, sosyal, ekonomik ve psikolojik zorlukları beraberinde getirmiştir.

Çağın güçlükleriyle başa çıkabilmeyi, toplumun kendisine yönelik beklentileri ile yaşanan çatışmalara göğüs germeyi, varlığını diğer nesillere aktarmayı, aile içi ilişkileri yönetme ve yönlendirmeyi, kendine güvenmeyi, inisiyatifli olmayı, düşüncesini ortaya koyabilmeyi ve sorun çözme potansiyellerinin gelişmesini sağlayabilmeyi gerektirmektedir. Bu durum kadının hayatta üstlendiği rolleri daha da artırmıştır. Bu rollerin hakkını verebilmek, sağlıklı bir şekilde baş edebilmek için daha farkında ve daha güçlü bir KADIN olabilmeyi zorunlu kılmıştır.

Bu iç içe girmiş roller, hızlı yaşam temposunda hep bir yerlere yetişme ve her şeye yetebilme telaşı içinde çoğu zaman “Ne için yaşıyorum? Kim için yaşıyorum? Ne istiyorum? Ben kimim ?” sorularının cevaplanamadığı ve sürekli ertelendiği ama dermanda bulunamadığı sorunlar olmaktadır. Bu düşünceler kişiyi içten içe kemirerek,  giderek hem bedensel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkileyerek daha ciddi bir tehdit altında olmaya yol açabilmektedir. Unutmamak gerekli ki, sağlığını kaybetmeye başlayan bir kadın sadece kendisi için değil aynı zaman da ilişkide bulunduğu tüm rolleri için de bir risk oluşturmaktadır. Umutsuz bir anne, mutsuz bir eş, huzursuz bir evlat, yorgun ve kafası karışık bir iş arkadaşı vb.

Bu nedenle öncelikle bir kadın olarak kendimizden çıkmalıyız yola… Yol uzun… Engebeli belki biraz da çetrefilli… Bu yolda bize destek olacak yol arkadaşları ve önümüzü görmemize yardımcı olacak rehberler gerekli…

Size sunduğumuz bu yaşantı grubu, Psikodrama ve Sanatla Terapi tekniklerinin kullanıldığı, psikolojik danışmanların rehberliği eşliğinde, çıkacağınız yolda ihtiyaç duyacağınız yol arkadaşları ile birlikte güvenli bir yolculuktur.

Psikodrama ve Sanatla Terapi teknikleri ile kadınlara yönelik psikolojik destek verilmesi, KADININ kendini tanıması, şimdiyi yaşarken geçmişin izlerinden geleceğe güvenle bakabilmesi, çözüm üretebilmesi, yaratıcılığını ve spontanlığını ortaya koyabilmesi, bu özelliklerini güçlendirebilmesi, iç görü ve farkındalığın kazanılabilmesi, empati (diğerini yaşama)  yeteneğinin geliştirilmesi çalışmaları, grup yaşantısının amacını oluşturmaktadır.

Yaşantı gruplarının hedefleri;

ó  Kendini tanımak ve keşfetmek,

ó  Düşüncede esnekliği geliştirmek,

ó  Çatışmaların kaynağına inerek nasıl davranılması gerektiğini paylaşmak,

ó  Hangi davranışların “neden, niçin ve nerede” daha uygun olacağına karar vermek,

ó  Öfke, üzüntü, kaygı, çaresizlik, yalnızlık gibi duygusal durumlarla baş edebilmek,

ó  Kaygıya sebep olan durumlara yönelik, kalıcı çözümler getirerek benliğin güçlendirilmesini sağlamaktır.

“KADINCA KARARINCA” kararların alınması, yaşanılan zorlukların grup dinamiklerinin yardımıyla ve grup desteğiyle aşılması, grup sürecinin bireylerin gelişimine katkıda bulunması, karşılıklı etkileşimlerle ilişkilerin güçlendirilmesi için birlikte olabilmeyi diliyoruz…

Gelin bize katılın, kendiniz için bir şey yapın… Kendinize; kendinizi armağan edin… Bu armağan aynı zamanda hayatınızdaki herkese verdiğiniz bir armağan olsun…

TARİHLER VE SAATLER:

Katılımcı taleplerine göre belirlenecektir.

ÇALIŞMANIN ŞEKLİ:

Çalışma 12 oturum olarak planlanmıştır. Çalışma süresince düzenli katılım esastır. Çalışma için çeşitli seçenekler oluşturulmuştur. Bu seçenekler hafta sonu çalışan kadınlar için de düzenlenecektir. Birden fazla yaşantı grubu oluşturulabilecek, her grubun kendine ait gün ve saati ayrı olarak yapılandırılacaktır.

Çalışma:

Haftada bir, İki haftada bir, Üç haftada bir, Hafta sonları olarak ayarlanabilecektir.

Oturumlar:

Grup 1 Grup 2 Grup 3
Hafta / saat Haftada bir gün

3 saat

İki haftada bir gün

3 saat

Üç haftada bir gün

3 saat

Ücretlendirme

ÜCRET:

600 TL+KDV

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU:

Kontenjanlar 10-12 kişi ile sınırlıdır. Katılımcıların aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ