“Sanatla terapi, insanın kendini görebileceği en estetik aynadır.”

Sanat yolculuktur…

Sanat, iç dünyayı gözlemektir.

Sanat, hissetmektir.

Sanat, fark edebilmektir.

Sanat, yaratıcılıktır.

Sanat, üründür.

Sanat, kişinin kendine dışarıdan bakabilmesidir.

Sanat, iyileştiricidir.

Herkes biraz sanatçıdır…

Sanat, içe atılmış ya da içe alınmış tüm yaşantıların şu andaki yaşantılarımıza etkilerini ortaya koyan bir dışavurumcudur. Kişinin iç dünyasına yaptığı yolculuklar sırasında tecrübe ve bilgisinin de içinde olduğu yaratıcı bir ürünü meydana getirme çabasıdır. Dışavurum yolu olarak sanat, içe birikenlerin yüceltilmesi yoluyla estetik bir varoluş potansiyeli oluşturur.

Sanat yolu ile ortaya çıkan ürünle neler yapılacağı, onun iyileştirici gücünün nasıl yararlanılacağı sanat ve terapinin birleştiği nokta olmaktadır. Sanatla terapi ise, kişinin kendi öznel yaşantısı ile kendi ihtiyaçlarını görebilme sürecidir. Yani iç dünyaya dışarıdan bakma, anlamlandırma ve yorumlamadır. Kişinin kendine başka bir “ben”den bakma ve onu tanıma çabasıdır.

Sanatın çeşitli türleriyle (müzik, resim, heykel, drama, edebiyat ve dans) ve sınırsız malzemesiyle kendinizi tanıma yoluna çıkıyorsunuz. Bu iç yolculuk serüvenini daha yakından görmek, düşünmek ve konuşmak için bize katılın ve kendi eserinizin sanatçısı olun.

ÇALIŞMANIN ŞEKLİ:

Sanatla terapi çalışmalarında, içten dışa gelişim ve dışavurum üzerine kurulu, kendini ifade edebilme yetileri kazandıran ve karşılıklı etkileşim ilkesine dayanan bir model uygulanır.

Bu çalışmalar özel bir sanat veya eğitim alt yapısı gerektirmez. İşi ve uğraşı ne olursa olsun, sanatla terapi çalışmalarında üretkenlik ve yaratıcılığın arttığı bir etkileşim söz konusudur. Kişi çevresine özgürce bakabilmeyi yaşantılarını estetik biçimlerde tanımlama ve ifade edebilmeyi geliştirir. Çünkü “Herkes biraz sanatçıdır.”

Sanatla terapi; grup terapisi süreci şeklinde düzenlenecek olup psikodrama teknikleriyle birlikte yürütülecektir.

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU:

Çalışma 12 oturum olarak planlanmıştır. Çalışma süresince düzenli katılım esastır. Çalışma her oturumda 2 saat olarak programlanmıştır. Birden fazla grup açılabilecek olup, her grubun kendine ait gün ve saati ayrı olarak yapılandırılacaktır.

ÇALIŞMA:

Haftada bir

İki haftada bir

Hafta içi ve hafta sonları olarak ayarlanabilecektir.

Gruplar çocuklar, ergenler ve yetişkinler olmak üzere oluşturulacaktır. Ayrıca, gelecek talep doğrultusunda özel gruplar da (Özel Öğrenme Güçlüğü, D.E.H.B. , Üstün Yetenekli Çocuklar, Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Profesyoneller) açılabilecektir.

Çocuk grupları:

9-11 yaş grubu

Ergen grupları:

11-13 yaş grubu

14-16 yaş grubu

16-18 yaş grubu

Yetişkin grupları:

19-21 yaş grubu

22-25 yaş grubu

26 ve üzeri yaş grubu

Başvuru için irtibata geçiniz.