OTiS ZiHiN YETENEĞi TESTLERi

Testin Tanıtımı:Otis Zihin yeteneği testleri genel yeteneği ölçen grup testleridir. Bu testlerin üç ayrı formu vardır. Bunlar Otis Alfa, Otis Beta, Otis Gama’dır. Otis Alfanın, dile dayanan ve dile dayanmayan şekil ve resimlerden oluşan A ve B olmak üzere iki parelel formu vardır. Otis Beta A, B, C ve DM  formlarından oluşmaktadır.  Otis Gama çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Süreli testler olup her formun kendine ait süresi vardır.

Testin Türü:Genel yeteneği ölçen grup zeka testleridir.

Uygulanacak Yaş Grubu: Otis Alfa ilkokul 1-4. sınıf çocuklarına, Otis Beta 5-6. sınıf çocuklarına, Otis Gama ise 9-12. sınıflardaki çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı:Grup testleridir.

Uygulama Şekli: Bireyden şekil ve resimlere dayalı soruları verilen süre içinde cevaplaması istenir.

Uygulayıcının Niteliği  ve Eğitimi:Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

BU TEST KİM PSİKOLOJİDE UYGULANMAKTADIR

RANDEVU İÇİN 0216 428 7 546