TONI-4 ZEKA TESTİ UYGULAYICI YETİŞTİRME SERTİFİKA KURSU

TONI-4: Test of Nonverbal Intelligence, Fourth Edition
Mevlana Üniversitesi, Kim Psikoloji ve Ruh Sağlığı Derneği İşbirliği İle

NİÇİN TONI-4
Verileri güncel sonuçları güvenilir, geçerli ve güçlü bir zeka testi
Öğrenme, uygulama ve değerlendirme süresi çok kısa bir zeka testi
Eğitim ücreti hesaplı ve Test Materyali ücretsiz bir zeka testi
Dezantajlı gruplar ve geniş yaş gruplarına uygulanabilir bir zeka testi
Kültürden bağımsız bir zeka testi
Tüm zeka testleri ile tutarlı bir zeka testi
Tekrar uygulamak için eşdeğer teste sahip bir zeka testi
Taşıma, saklama ve uygulama ergonomik tasarıma sahip bir zeka testi
Online eğitim imkanı olan bir zeka testi

EĞİTİMİN TANITIMI:
Yaş Aralığı: 6 yaş 0 aylık – 89 yaş 11 aylık
Test Süresi: 15-20 dakika
Uygulama: Bireysel

TONI-4 Zeka Testi

TONI-4, genel zekâyı ölçmek için sözlü veya sözsüz formatları kullanıp yanıtlara işaret eden bilişsel bir zekâ testidir. TONI-4 ana akım kültüre aşina olmayan, dil, duyma veya motor engeli olan bireyler için ideal bir testtir.
TONI-4’te sunulan her problemin soyut şekilleri, test maddelerinin özgün olmasını ve deneklerin eğitimine, kültürüne veya geçmişine bakmaksızın bu maddelerin alışılmamış olmasını sağlar. TONI-4 problemlerini çözmek için adayın belli bir dil veya yaşam tecrübesini bilmesine veya bunu hatırlamasına gerek yoktur. Maddelerin zorluğu çözüme varmak için gerekli olan problem çözme kurallarının tür ve sayısıyla oynayarak arttırılır.

TONI-4 Zekâ Testinin Üstün Yönleri Nelerdir?
TONI’nin soyut/şekilsel içeriği resim veya kültürel semboller içermez. Bu nedenle, testin içeriği yaygın batı kültürüne aşina olmayan bireyleri olumsuz yönde etkilemez. TONI-4, 2010 yılında güncellenmiş ve yeniden normlandırılmış bir test olarak ülkemizde kullanılmakta olan diğer testlerin aksine tanı koyucuların başvurabileceği en güncel ve güvenilir testlerin başında gelmektedir.
Önceden geleneksel zekâ ölçümü testlerinde zorlanılan edinilmiş veya gelişimsel konuşma zorluğu ya da başka ağır konuşma bozukluğu olan bireyler, işitme engelli, anadilini iyi derecede konuşup yazamayan veya okuması yazması olmayan, konuşma, dil veya beyin felci, inme veya kafa travması gibi nörolojik durumlardan kaynaklanan motor bozukluğu olan bireylerde TONI-4’ün sözsüz, motor yetenekleri azaltılmış formatı sayesinde genel zihinsel işlevselliğinin ölçülmesi kolaylaşmıştır.
TONI-4’ün kısalığı tarama için de bulunulmaz bir avantajdır. Test, özel hizmetler, tedavi ve terapi yönlendirmelerinin geçerliliğini doğrulamak için de kullanılabilir. Aynı test tekrar uygulandığında sonuçların bozulacağı ortamlar olan okullarda, kliniklerde ve benzer ortamlarda testin iki eşdeğer formu periyodik olarak tekrar değerlendirmek için uygundur.
TONI-4 indeks puanının 100 ortalamayla ve 15 standart sapmayla bir dağılımı vardır. Bu dağılımın seçilme sebebi diğer zihinsel yetenek testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasıdır. Çocuklar için Wechsler Zekâ Ölçeği-Dördüncü Basım, Stanford-Binet Zekâ Ölçekleri–Beşinci Basım, Çocuklar için Kaufman Değerlendirme Soru Bankası–İkinci Basım, Detroit Öğrenme Yeteneği Testleri – Dördüncü Basım , Evrensel Sözsüz Zekâ Testi, Kapsamlı Sözsüz Zekâ Testi-İkinci Basım ve Das-Naglieri Bilişsel Değerlendirme Sistemi. İndeks puanı klinik olarak en faydalı olan test, TONI-4 puanıdır, çünkü verilen puanlar içerisinde en güvenilir olanıdır.

TONI-4 Zekâ Testi Hangi Amaçlar İçin Uygulanabilir?
Yeteneği ve genel zihinsel işlevselliği ölçme.
ÜStün Zekalı ve Zihinsel engeli olduğu düşünülen bireylerin tanılanması.
Eşzamanlı dil veya motor bozulmaları nedeniyle test performansı sekteye uğramış olan bireylerde zihinsel bozukluğun elemine edilmesi.
Tedavi, terapi veya özel hizmetlerin yönlendirilmesinde geçerliliğin teyit edilmesi.
Müdahaleler veya ileri seviye değerlendirme için hipotezlerin formülleştirilmesi.
Araştırma yürütme.

toni4 zeka testi uygulayıcı eğitimi

EĞİTİMCİ:
Aygül Kakırman
Aziz Zorlu
Çağla Tuğba Dortluoğlu
Ebru Demirköz
Fazıl Tatar
Haşim Babayiğit
Serkan Gürgenci

Randevu için
Kim PSikoloji
0216 428 75 46