Dikkat, Algı, Okuma, Yazma Geliştirme setleri kurumumuzdan temin edilebilmektedir.

DGS

Dikkat, ilginin bir konuya odaklanmasıdır. Algı ise dikkatin beyindeki sürecidir. Dikkat ve öğrenme insan için olmazsa olmaz karakteristiklerdendir. Dikkatini kullanamayan, odaklanma problemi yaşayan, dikkatini devam ettirmekte zorluk çeken kişiler hayatta her alanda zorluk çekmektedir. Özellikle ders ve akademik konularda bu zorluk daha da artmaktadır.

Hayatın ilk yıllarından beri dikkat konusunda zorluk yaşayan çocuklar öğrenme konusunda daha dezavantajlı konuma girmektedir. Çocuğun bir şeyi öğrenmesi için ona ilgisini toplaması ve beyne o bilginin ulaşması gerekir.

Öğrenmenin dört temel basamağından ilki olan input (giriş) dikkat eksikliği olan kişilerde yeterince çalışmaz. Yani kişi öğrenme için bilgiyi zihnine aktaramaz. Bu durumda öğrenme daha verimsiz hale gelir. Hele hele yoğun dikkat gerektiren okuma, yazma, ders çalışma ve dinleme gibi çalışmalarda dikkat eksikliği kişiyi olumsuz etkiler. Dikkatini veremedikçe öğrenemez, öğrenemedikçe zihinsel faaliyetlerden uzaklaşabilir.

Dikkat sistemi kullanıldıkça gelişir. Dikkat ve odaklanmayı sürdüren kişilerde beyindeki görsel ve işitsel algı merkezleri daha iyi çalışır. Algılaması iyi olan çocukların ise öğrenme süreçleri daha iyi hale gelir.

Dikkat görsel algının olumsuz olmasından kötü yönde etkilenir. Dikkat eksikliğinin sebepleri tam olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda beyinde frontal korteks bölgesindeki fonksiyonların yetersizliği, beyindeki nörotransmiter sistemindeki sorunlar, gelişimsel olarak yaşanan etkilenmeler dikkat eksikliğine yol açabilir. Dikkat eksikliğinin fiziksel ve ruhsal sıkıntılarla da oluştuğunu biliyoruz. Dikkat eksikliğinin en sık sebebi dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğudur.

Dikkat eksikliği yaşayan çocuklarda işlevsellik kaybı dediğimiz sorun varsa yani çocuk evde, okulda, sokakta dikkat problemlerinden dolayı sorunlar yaşıyorsa hemen tedavi edilmesi gerekir. Dikkat eksikliğinde çocuk ve genç psikiyatrisi uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda durum netleştirilerek tedaviye başlanır. Dikkat eksikliğinde tedavinin yanı sıra dikkati artıran egzersizlerle de destek olunabilir.

Dikkati güçlendirme seti ve hedeflerimiz: Kitapta görsel dikkatini odaklama, dikkatini devam ettirme, benzerlikleri fark etme, ayrıntıları fark etme, eşleştirme, planlama, organize olma, işitsel hafıza, görsel hafıza, el göz koordinasyonu, ince motor becerilerin desteklenmesi, görme alanının aktif kullanılması, genel bilginin artırılması gibi amaçlar vardır. Bu yaş grubu kitapta karşısına çıkan her safhayı rahatlıkla yapamayabilir. Çocuğun sayfa karşısına çıktığında işlem mekanizmasını, problem çözme tekniğini öğrenmesini, görsel dikkatini kullanmasını, yapamadıklarını yardım ile yapıp becerilerini artırmasını, ileriki hayatta gerekli olacak temel kavramları öğrenmesini, matematik, işlem becerileri için alt yapı oluşmasını hedeflemekteyiz.

Kitapta görülen semboller harflere ve rakamlara benzeyebilir. Bu yaştaki çocuklara okuma yazma öğretmekten ziyade ileride kullanacağı sembolik öğrenme becerilerine ön katkı yapılması ve çocuğun öğrenme ve algılama sürecini hızlandırmak için alt yapı oluşturulmuştur. Çocuk yapamadığında uygun ses tonu ve yaklaşım ile incitmeden öğretilmeli çocuğun öğrenme düzeyi desteklenmelidir.

Okula hazırlık yılları olan 4-6 yaş arası çocuklarda dikkat ve öğrenme ile ilgili temeller atılmazsa ders ve öğrenme süreçlerinde zorluklar oluşur. Çocuk zamanından önce bazı şeyleri kendi kapasitesi ile öğrenebilir. Ancak zamanında öğrenmesi gereken şeylerde zorlanmadan baskı yapmadan, öğrenmeden soğutmadan öğretilmeye çalışılmalıdır. Çalışma süreleri sıkıcı olmadan 5-10 dk lık dilimler halinde olmalıdır. Çocuğu zorlamak, yapamadığında eleştirmek ve incitmek onu sıkıntıya sokabilir. Ödül, pozitif mesaj, önce yapabildiklerini ön plana çıkarmak, aferin, akıllı çocuk gibi kelimelerle desteklemek gerekir. Unutmayınız çocuğun ilk öğretmeni anne babadır. Dikkat eksikliği ve sözel beceri eksikliği kendini teknolojik araçlara çok kaptıran çocuklarda fazladır. Çocuk yaşına uygun miktarda aşırıya kaçmadan TV izlemeli, bilgisayar oynamalıdır. Kendi bilgi ve becerisini kullanmadığı, sürekli pasif konumda kaldığı bu araçlar çocuğun bazı alanlarda gelişmesini kısıtlayabilir. Dikkat problemleri olan çocuklar daha fazla TV ve bilgisayara eğilim gösterebilir. Görüntüler ekranda sürekli değiştiği için çocuk orada bedenen pasif kalırken hayalen aktiftir. Bu açıdan çocukların öğrenme ve gelişme süreçlerinde hayati derecede önemli olan okul öncesi dönemli iyi eğerlendirmek gerekir. Çağımızda giderek daha önemli sorun olan dikkat problemlerini azaltmaya yardımcı olmak, çocukların öğrenme ve çalışma becerilerini desteklemek, anne babaların ve eğitimcilerin çocukları ile kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olmak, beyin gelişmesine pozitif katkıda bulunma açısından aylarca verilen emek ve uğraştan sonra bu eser ortaya çıkmıştır. Sayfalardaki her bir cismin, her bir rengin, her bir şeklin, her bir egzersizin bir amacı olduğunu unutmamanızı dilerim. Daha güzel eserlerde buluşmak dileğiyle hayırlı olsun…

sipariş için tıklayınız

OGS

Video Tanıtımı

OGS Sistemi Nasıl Çalışır?

Sembolik öğrenmede kullanılan harflerden başlayarak öğrenen kişinin hiç bir eksiğini bırakmadan sembollerin pekiştirilmesi ve etkin bir şekilde zihne yerleştirilmesine yardımcı olur.

Bu sistemle geçmişte zayıf olarak öğrenip sınıf atlayan öğrenciler de dahil olmak üzere en temel noktadan bütün eksiklikler giderilmeye çalışılır. Semboller artık o kadar pekişir ki görsel algı, görsel dikkat ve ayrımlaştırma becerileride artar. Bu sayede okuma esnasındaki teklemeler ve tutukluklar giderek azalır. Okuma öğrencinin sevmediği ve zorlandığı bir faliyet olmaktan çıkarılabilir. Aynen bir binanın en temel tuğlasından başlayıp giderek binanın oluşturulması gibi hiç bir boşluk kalmadan okuma adına altyapı oluşturulur. Bu sistem ile dikkatin devam etmesi, bir konuya odaklanması, farklı yollar kullanılarak algı sistemlerinin çalışması ve sonuç olarak öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Okumayı güçlendirme seti ile nasıl eğitim uygulanır?

Okumayı güçlendirme setini ister anne babalar kendileri, ister bir eğitimci aracılığı ile uygulayabilir. Hergün veya haftanın belli günleri 30-60 dk bir çalışma sürecinde anne babalar veya eğitimciler ile öğrencinin çalışması ile giderek okuma güçlendirilmektedir. Setin içinde programın nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı kullanım klavuzu bulunmaktadır.

OGS’nin farklılığı nedir? nasıl okumayı güçlendirmektedir?

Bu sistem çalışmaya başlayan kişilerin görsel dikkatini farklı şekillerde uyarmakta, görsel algı ve işitsel algının birlikte kullanılması ile harfler yani semboller daha kolay öğrenilmektedir. Sistemin temelinde işitsel algı sisteminin görsel algı sistemini desteklemesi hedeflenmiştir. Klasik olarak öğrenme metodlarından farklı olarak bu sistemde bir çok algı sistemi kullanılarak öğrenme kalıcı hale gelmektedir. Sembolleri yani harfleri öğrenemeyen çocuklar bu sistemle bu sembolleri daha kolay öğrenmekte ve kolay kolay unutmamaktadırlar. Okumanın temeli olan sembolik öğrenmede farklı algı sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Öğrenmede en temel prensip öğrenci için doğru yolu bulup o yoldan en kestirme ve kısa sürede öğretmeyi sağlamaktır. Okumak isteyen öğrenci bir çok sembolü ses karşılıkları ile birlikte öğrenmek zorundadır. Özellikle türkçe gibi çok ekli dillerde öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği yaşayan öğrenciler bu sembolleri öğrenmekte zorluk çekebilmektedirler. Özellikle bazı benzer semboller b-d, m-n, i-j, s-z, l-ı bu öğrncilerde karmaşa oluşturmaktadır. Hızlı okumak için ne gerekir? Hızlı okumak için görme alanına giren bu sembollerin hemen algılanması beyinde doğru bir şekilde kodlanması ve okuma olarak dışa vurulması gerekmektedir. Giriş-entegrasyon-depolama ve çıkış aşamaları bu esnada gerçekleşir.

Okuma güçlüğü çeken öğrenciler okumayı sevmezler ve okumak onlar için çok sıkıcı bir aktivitedir. Sınıfte sesli okumak onlar için korkutucu bir olaydır, okuduklarında sık sık hata yaparlar ve benzer sembolleri ayırt etmekte zorluk çekerler. Bu açıdan bizim sunduğumuz bu sistem sayesinde öğrencilerin algı sistemleri bol tekrar, farklı duyular ve orjinallik ön plana çıkarılarak yapılandırılmış bir eğitim seti ortaya konmuştur. Ogs nin avantajı yapılandırılmış, aktif, sıkıcı olmayan öğrenme psikolojisine göre hazırlanmış bir sistem olmasıdır.

Öğrenme insan aklının en önemli vasıflarından birisidir. Öğrenmeyen veya öğrenemeyen kişilerin hayatının ne kadar problemli hale geleceğini kolaylıkla tahmin edebiliriz. Kişinin yeni deneyimler, bilgiler ve becerileri kazanması bilgi ve becerilerinin öğrenerek geliştirmesi hayatı kolaylaştırırken öğrenme yolunda yaşadığı zorluklar ise onu önemli yararlardan alıkoymaktadır. Öğrenme güçlüğü yani “learning disorder” dediğimiz bu problemde daha çok zekanın bazı alanlarında yaşanan aksaklıklar vardır. Çok farklı zeka fonksiyonları olduğunu biliyoruz bu zeka fonksiyonlarından bazılarında kişinin kendi kapasitesini gösterememesi öğrenme güçlüğüne yol açar. Bu tamamen nörogelişimsel farklılıktır. Nasılki her insanın kişiliği, karakteri, sesi, parmak izi, iris tabakası farklı olmakta aynı şekilde öğrenme yollarıda farklılıklar arz etmektedir.

Bazı kişiler sözel alanda çok iyi öğrenme becerisi ortaya koyarken bazıları motor veya performans becerilerinde güzel bir beceri ortaya koymaktadır. Öğrenme güçlükleri etkileme şekline göre okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, matematik güçlüğü gibi alanlarda olabilir. Örneğin bir çocuğun çok iyi resim becerisi, uzaysal mekansal yeteneği, el göz koordinasyonu olabilirken okuma veya yazma alanında kendi zekasını ortaya koymakta zorlanabilmektedir. Bu nedenle öğrenme güçlükleri özellikle okul becerisini olumsuz yönde etkileyebilir. Belirtileri nelerdir? Yavaş okuma, eksik okuma, okuma çalışmalarını sevmeme, okuduğunu anlamama, kelimlerin sonunu yanlış tamamlama gibi belirtiler okuma güçlüğünde sık bir şekilde görülürken, harf karıştırma, harfleri ezbere yazamama, hatırlamakta güçlük çekme, yazmayı sevmeme, bozuk yazı eksik yazma durumlarıda yazma güçlüğünün belirtisi olabilir. Aynı zamanda basit matematik işlemleri yapamama, formülleri ezberleyememe, çarpım tablosunu beklenmedik bir şekilde karıştırma durumlarıda matematik güçlüğünde görülebilir.

Okul öncesi dönemde öğrenme alanlarında isteksizlik, basit kavramları öğrenememe, kelimelerin yerini karıştırma, geç konuşma, dil becerilerinde eksiklikler, farklı öğrenme yolları kullanma, öğrenme esnasında çabuk sıkılmagibi belirtiler olabilir. Okul çağında temel bir belirti olmasa da derslere karşı isteksizlik, çalıştığı halde istediği verimi elde edememe, okuma ya da yazmada güçlükler, derslere karşı başarısızlık duygusu, özgüven eksikliği hatta duygusal değişikliklere bile yol açabilmektedir. Sebepleri nelerdir?

Öğrenme güçlüklerinde sinir sistemi gelişirken farklı bağlantıların olduğu, olması gereken bağlantıların ise olmadığı gibi görüşler öne sürülse de kesin bir sebebi ortaya konamamıştır. Ancak sol elini kullanan kişilerde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda, anne yada babasında bu türlü zorluklar olanlarda daha sık görülmektedir. Bu sebeple genetik etkenlerin önemi bir çok çalışmada vurgulanmıştır. Ancak kesin bir sebebi tam olarak ortaya konamamıştır.

Ne sıklıkla bulunur?

Okuma güçlüğü genel toplumda %4 oranında bulunur. On binlerce çocuk ve gencin bu türlü bir zorluğu olduğu düşünülmektedir. Bu kişiler okuma faliyetlerinde zorlanırlar ve yaşa uygun okuma hızı gelişmez. Okuduklarını anlamakta da zorlanırlar. Ders başarısızlığı, öğrenme problemleri, okulu sevmeme, dersleri sevmeme ve duygusal-davranışsal problemlere yol açabilir. Bu kişilerin okuma güçlüğü tespit edilip eğitim çalışmaları ile desteklenmez ise giderek zorluk artabilir. Yazma güçlüğüde % 4 oranında bulunur. Yapılan bir çok araştırmada farklı sonuçlar bulunmasına rağmen ortalama bütün öğrenme güçlükleri %4-30 arasında görülmektedir. Hiperaktif çocukların %30-70 kadarında, davranım bozukluğu olanların %30-40 kadarında öğrenme güçlüğü vardır. Bu kişilerin özellikle eğitim hayatı yıllar ilerledikçe büyük sorunlar oluşmaktadır.

Tedavisi nasıldır?

Erken tespit ve müdahalelenin çok önemli bir yeri vardır. Sinir sistemi maturasyonu olmadan yani tam olarak erişikin seviyesine gelmeden müdahale olursa başarı oranı artmaktadır. Tedavide özel eğitim çalışmaları uygulanmaktadır. Bu eğitim çalışmalarında öğrenme alanları destekelenerek güçlükler giderilmektedir. Ek olarak dikkat eksikliği var ise dikkat eksikliğini gideren ilaç tedavileri uygulanır. Tanı bir çocuk psikiyatristi tarafından konmalı ve tedavi bu kişi tarafından yönlendirilmelidir. Son zamanlarda oluşturulmuş yapılandırılmış eğitim programı olan OGS (okumayı güçlendirme seti) okuma güçlüğünde önemli faydalar sağlamaktadır.

Ogs setinde

kitaplar 21cmx21cm ebatlarındadır
90 gr 1. Hamur kâğıt
Amerikan Bristol kapak
10 adet eğitim kitabı (1114 sayfa)
1 adet tanıtım kitabı (72 sayfa)
1 adet çizgili defter
10 adet çıkartmalı harf tablasu
10 adet karton harf tabakası
10 adet ödül stickeri
1 adet çalışma pop kart bloku
1 adet başarıı sertifikası
1 adet kupa
2 adet tükenmez kalem
vardır.

sipariş için tıklayınız

YGS

Görsel, İşitsel, Dokunsal Algı Çalışmaları İle Desteklenmiş Türkçe El Yazısını Güçlendirme Programı

Setin Tanıtımı ile ilgili Videoyu İzlemek için tıklayınız

Kelimeleri doğru ve eksiksiz yazabiliyor mu? Yaşa uygun rahatlıkta yazabiliyor mu? El yazısını doğru okuyabiliryor mu? Yazmayı seviyor mu?

Düzgün ve eksiksiz yazmak başarıda önemlidir. Bir çok çocuk yazmayı sevmediği için ödev yapmamakta ve başarısı giderek düşmektedir.

Doğru yazmak için farklı ve hedefe yönelik bir çalışma programı gerekir
El yazısını yazma ve okuma bir çok öğrenciye karmaşık ve zor görünmektdir. Bu program sayesinde el yazısı yazmak ve okumak oldukça kolay hale gelmektedir. Özellikle harflerin çizme şekilleri, harflerin tanınması, doğru kelime, doğru cümle yazma farklı bir eğitim tarzı ile çalışılmaktadır.
Aynı zamanda bazı çocuklarda yazma güçlüğü de olabilmektedir. Özel Öğrenme güçlükleri içinde yer alan yazma güçlüğü (disgrafi) kişinin düzgün yazamaması, yazmayı öğrenmekte güçlük çekmesi, yanlış yazması, yazarken çabuk yorulması gibi belirtiler gösterir. Bu kişilerde başka öğrenme alanlarında problem yaşanmaz iken yazma, okuma gibi öğrenme alanlarında zorluk olabilir. Aynı zamanda dikkat eksikliğide oldukça sık görülür.

Sistemli ve bir çok duyu sistemine hitap eden öğrenme programları bu kişilerde faydalı olabilir. Bu programlar özellikle el kaslarının kuvvetlendirilmesi, harflerin tanıtılması, öğrenmenin pekiştirilmesi, yazmanın kolaylaştırılması ve yaşa uygun öğrenme becerilerinin kazanılması gibi faydalar sağlamaktadır.
Eğer yazma güçlüğü zamanında müdahale edilmez ise okul ve eğitime karşı ciddi bir başarısızlık duygusu, engellenme hissi ve akademik özgüven eksikliği oluşabilir. Okumak kadar yazmak ta başarıda önemlidir. Kendisini yazılı bir şekilde ifade edemeyen kişilerde zamanla ders başarısızlığı derinleşmekte ve öğrenme düzeyi düşmektedir.

YAZMAYI GÜÇLENDİRME SETİ İLE YAZMAYI PEKİŞTİRMEK, DOĞRU YAZMAK VE DOĞRU OKUMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Çünkü Harflerin doğru çizme yönleriyle birlikte düzgün yazılması Harfleri farklı duyu sistemleri ile kalıcı öğrenme ve tanıma Harfler ile hece ve kelime oluşturma Karıştırılan birbirine benzer harflerin düzgün yazılması ve okunması Yazma ve okuma hatalarının düzeltilmesi El yazısı okuma çalışmaları Eğlenceli bir şekilde çalışmalar El kaslarının kuvvetlendirilmesi Yazmanın akıcı ve sağlıklı şekillenmesi Dikkat çalışmaları ile hataların düzeltilmesi Hedeflenmektedir.

sipariş için tıklayınız

Psikoloji içerikli diğer materyallerimizi incelemek için tıklayınız.