nişantaşı escort

Bu işin ehli KiM? K?M bilir!

fulya yalçınkaya 

Yrd. Doç. Dr. Fulya YALÇINKA
Eğitim Odyoloğu

Hacettepe Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji Bilim Dalı’na bağlı Eğitim Odyoloji’sİNDE yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine uzun süre hocalık yaptı.
Uluslar arası odyoloji kliniklerinde ve dil ve beyin merkezlerinde kullanılan Preschool Language Scale Four (PLS-4) (0-6 yaş), Clinical Evaluation Language Fundamentals Four, 3-6 yaş, 5-8 yaş, 9-21 yaş ) dil Testlerini Amerika’da gözledi. Bu testleri Türkçe’ye adapte etti. Sentral işitsel işlemleme fonksiyonlarının değerlendirilmesi ile ilgili Amerika’da (Dr.Robert Keith, Chair, American Board of Audiology Former president, American Academy of Audiology. University of Cincinnati) uygulamalı, Sağ -Sol hemisfer ve Corpus callosum’un fonksiyonlarını ve interhemisferik işlem transferlerini değerlendiren SCAN-C testini öğrendi. SCAN-C testinin Türkçe CD compact diskini ve odyolojide konuşma odyometrisinde kullanılan Konuşmayı Alma Eşiği (Speech ReceptionThreshold – SRT) ve Konuşmayı Ayırt Etme Yüzdesi (Speech Discrimination Score – SD) testlerini Dr. Richard Harris (Brigham Young University. Audiology) ile birlikte yaptı. Dil ve beynin işitsel işlemlemesine ait bir çok test geliştirdi ve Türk normlarını yaptı. Türkiye’de kendi alanında araştırma ve yayın dalında ilk sıralara girdi. BMC Neuroscience dergisinde editörlük yaptı. İşitme dil ve konuşma gecikmesi olan çocuklar için Türkiye’de yöntem geliştiren ilk bilim kadını oldu.

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

Öğrenim Durumu:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Eğitim Odyolojisi-Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık-Hacettepe Üniversitesi-2002
Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Eğitim Odyolojisi-Y. Lisans-Hacettepe Üniversitesi-1994
Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü-Lisans-Hacettepe Üniversitesi-1989

Projelerde Yaptığı Görevler:
Dil ve Konuşma Testlerinin Türk Çocuklarına Standardizasyonu. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Birimi Projesi, Fon 61,  Proje Yöneticisi, 2006.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1) Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları Derneği
2) Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
3) Hacettepe Kulak Burun Boğaz Alumni Derneği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Bencik S, Yalçın SS, Yılmaz G, Yalçınkaya F. Low somatic problems and high communication levels to be a gifted child. Hong Kong J Pediatr 2012;kabul edildi.
A2.Yalçınkaya F. (2011). The new training method for speech and language delay: learning the new words by “Synchronously-understanding the Unplanned Event through its Picture and Listening” (SUEPL). The Journal of International Advanced Otology. 7 (1): 71-81. (Plansız Anı Resimleme, PARE)
A3. Muluk, NB., Yalçınkaya, F., Keith,RW. (2011).Random gap detection test and random gap detection test-expanded: Results in children with previous language delay in early childhood. Auris Nasus Larynx. 38(1):6-13.
A4.Yalçınkaya F., Bayar Muluk N, Budak B.(2010). Speech Sounds Acquisition Evaluated by Speech Sound Development Test (SSDT) in Turkish-Speaking Children. The Journal of International Advanced Otology, 6 (1):60-66. 
A5.  Muluk, NB., Yalçınkaya, F. (2010).  Importance of pre-educational and post-educational language tests and the effect of training on the diagnosis of auditory processing disorders.  The Journal of International Advanced Otology.6 (3): 386-393.
A6. Muluk NB, Yalçınkaya F. (2010). Time course of auditory processing, visual processing and language and speech processing. The Journal of International Advanced Otology. 6(2): 258-262.
A7. Cirpar OC, Muluk NB, Yalçınkaya F, Arikan OK, Oğuztürk O, Aslan F. (2010). Clinical and Investigative Medicine, 33(1):E30-35.
A8. Yalçınkaya, F.,  Muluk, N.B., Yılmaz,S. (2010).  Transient evoked otoacoustic emissions and contralateral suppressions in children with auditory. Auris Nasus Larynx. 37 (1), 47-54.
A9. Muluk, NB., Yalçınkaya F., Arikan OK., Cirpar O., Kaygusuz, S., Ercan, V. (2010). Are serum levels of trace elements in children with auditory neuropathy within normal limits?. A pilot study. 1;33 (3), 155-160.
A10. Muluk NB, Oğuztürk O, Arıkan OK, Yalçınkaya F, Oral N, Erdemoğlu AK. (2009). Effects of explosive blast trauma on sleep quality and quality of lives of the workers in Ammunition Factory. The Journal of Health Science. 55 (4): 532-539. DERGİ ISSN: 1344-9702.
A11.  Yalçınkaya, F. Muluk,  NB, Şahin S. (2009). Effects of listening ability on speaking, writing and reading skills of children who was suspected of auditory processing difficulty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73: 1137-1142.
A12. Şahin, S., Yalçınkaya, F.,  Muluk, N.B.,  Bülbül, S.F, Çakır, I. (2009).  The abilities of pragmatic language usage of the children with language delay after the completion of normal language development training. The Journal of International Advanced Otology, 5 (3):327-333.
A13. Yalçınkaya F, Muluk NB, Ataş A, Keith RW. (2009). Random Gap Detection Test and Random Gap Detection Test-Expanded results in children with auditory neuropathy. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73(11):1558-1563.
A14. Muluk, N.B., Yalçınkaya, F., Budak, B., Gündüz, S., Ayas, K. (2009). Evaluation for language and speech development in Kabuki Make-Up Syndrome: a case report. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73 (12):1837-1840.
A15. Yalçınkaya, F., Keith, R.W. (2008).Understanding auditory processing disorders. Turkish Journal of Pediatrics, 50:101-105.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Yalçınkaya, F., Bayoğlu, B., Saraçbaşı, O., Belgin, E. (2007).  Turkish adaptation of speech and language disorders test: Preschool Language Scale, fourth edition: PLS-4. p.87. (Abstract). Seventh European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress, 26-29 September 2007, Kuşadası,Turkey
B2. Yalcınkaya, F., Cekic, S ve Ataş, A. Random Gap Detection Test Results. (2006). P. 35. 8th European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, (Abstract) 25-28 March, Lido di Venezia Italy.
B3. Yalçınkaya, F., ve  Belgin, E. (1996). Evaluation the speech learning skills of severe and profound sensory-neural hearing impaired children by Peer Auditory Rearing Enhancement (PARE)-I method. 4th International Bad Berleburger Conference Rehabilitation of the Hard of Hearing, the Deafened and the Born Deaf”. 17-22 Nisan, Antalya 1996, Antalya 1996.  In Verch, K. (Ed): Hard of Hearing, the Deafened and the Born Deaf, IOR, Booklet No: 3, Rendsburg.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Yalçınkaya, F;  Yücel E., Sevinç Ş.,  Özcebe E. (1996). The Evaluation and Rehabilitation Process at Hacettepe University Speech and Hearing Rehabilitation Center. Review. In Richtberg, W & Verch, K. (Eds). Hard of Hearing, Deafened and the Born Deaf, Ways and Aids to Self-realization, Academia Verlag, Germany,  pp. 333-342.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Muluk NB, Yalçınkaya F, Arıkan OK.(2010). Çocuklarda Dil ve Konuşma Problemleri ve Eğitimin Önemi: Derleme (Language and speech problems in children and importance of education): A review). Bidder Tıp Bilimleri Dergisi. 2 (2): 31-37.
D2. Bayar Muluk N, Yalçınkaya F. (2009) İşitsel İşlemleme Bozukluğu (Auditory Processing Disorders). Bidder Tıp Bilimleri Dergisi; 1 (3): 33-38.
D3.Yalçınkaya, F. ve Belgin. E. (2003).”Konuşma ve lisan problemi olan ve olmayan çocukların uyarlanmış Şaşırtmacalı Kelime Testi ile sentral işitsel işlemleme performanslarının incelenmesi”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 46, 195-202.
D4.Yalçınkaya, F. (2003). Çocuklarda Sentral İşitsel İşlemleme Bozukluğu, Derleme. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1, 57-61

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Yalçınkaya, F., Yılmaz, S., Türkyılmaz, M.D., Mağden, D., Pektaş, D.  Normal Gelişim Gösteren Altı Yaşındaki Çocukların Sentral İşitsel İşlemleme ile Dil İşlemleme Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı, 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi. 7-9 Nisan 2011. Özet Kitabı. Sayfa 103. Ankara
E2. Yalçınkaya, F ve Belgin, E. Çok ileri derecede sensöri-nöral işitme kaybı olan çocukların PARE-II yöntemiyle ses sembollerini öğrenme becerilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi, 5. Mithat Enç Özel Eğitim Günleri. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yayınları:5, Dilek Ofset. İstanbul. 143–149,  1997.

F. Diğer yayınlar:
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
F1. Yalçınkaya, F, Belgin, E. “Konuşmayı Ayırt Etmek”. Işık Oyuncak San.Tic. Ltd. Duman Ofset. II. Baskı. Ankara, 2008.
F2. Yalçınkaya, F, Belgin, E. “İşitme ve Konuşma Problemlerinin Uyarı İşaretleri”.22 sayfa.  Işık Oyuncak San.Tic. Ltd. Duman Ofset. I. Baskı. Ankara, 2004.
F3. Ataş, A; Türkyılmaz, D;  Yalçınkaya, F.  “İşitsel İşlemleme Bozukluğu”. Koknitif Nörobilimler. ed. S. Karakaş, Vol. 33, 671-690, Medikal ve Nobel Tıp Yayınevi, Ankara, 2008. ISBN: 978-975-567-048-5.
F4.Yalçınkaya, F. “İşitsel İşlemleme Bozukluğu”. G.D.P Gelişim Destek Planı. ed, B. Bayoğlu, 65-72, MN Meddikal&Nobel Yayınevi, Ankara, 2007. ISBN: 978-975-567-043-0

G. Diğer Bilimsel Faaliyetler
Panelist/konuşmacı olarak katıldığı uluslar arası toplantılar
G1. “The Newborn Hearing Screening: effects on speech and language development”. Intensive Programme on Audiology and Complex (IPAC) Needs. Arteveldehogeschool, Gent, Belgium. IPPA 2008. 10-22 March 2008. Organised with the support of the Socrates-Erasmus-Programme of the European Community-DG EAC. Intensive Programme on Paediatric Audiology. Gent, Belçika.
Panelist/konuşmacı olarak katıldığı ulusal toplantılar
G2.  Yalçınkaya, F. İşitme kayıplılarda ve koklear implant kullanıcılarında sentral işitsel işlemleme. 05 Ekim 2012. İşitsel İşlemleme Bozukluklarında Terapatik Yaklaşım. 06 Ekim 2012. “4-7 Ekim. 6. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. The Green Park Hotel Resort – Pendik, İstanbul, Türkiye”
G3.  Yalçınkaya, F. İşitme cihazı kullanan çocuklarda, sentral işitsel işlemleme problemleri ve çözümleri. II.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 10-13 Mayıs 2012. Antalya.
G4. Yalçınkaya, F. Dil Gecikmesi ve Bozukluğu Olan Çocuklarda Terapi Planlanması. Konferans. I.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 12-16 Mayıs.2010, Gazimagosa, Kıbrıs.   
G5.Yalçınkaya, F Santral İşitsel İşlemleme Bozukluklarında Test Prensipleri ve Tanı. Odyoloji Konuşma Bozuklukları Eğitim Seminerleri-IX. Santral İşitsel İşlemleme Bozuklukları. 27-28 Haziran 2008. İnkum/Bartın.
G6.Yalçınkaya, F. Dil Gelişiminin Değerlendirilmesi. Odyoloji Konuşma Bozuklukları Eğitim Seminerleri-VIII, İşitsel Değerlendirme ve Rehabilitasyon. 14 Aralık 2007.
G7.Yalçınkaya, F. SCAN. C Türkçe Uygulaması. Konferans. III. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. 14-16 Eylül 2006. Hacettepe Kültür Merkezi. Ankara.
G8.Yalçınkaya, F. Çocuklarda İşitsel İşlemleme Bozukluğu. Pediatrik Odyolojide Rehabilatatif Yaklaşımlar. Odyoloji Konuşma Bozuklukları Seminerleri. IV.Pediatrik Odyoloji. 23 Aralık 2005.
G9.Yalçınkaya, F. İşitme cihazlı çocuk, eğitim ve sorunları. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Günleri-I. İşitme Cihazları. 13-14 Haziran 2003. The Marmara Hotel, İstanbul.
G10.Yalçınkaya, F. İşitme ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar. I. Ulusal Odyoloji ve Konşma Bozuklukları Kongresi. 26-28 Eylül 2002. Hacettepe Kültür Merkezi. Ankara.
G11.Yalçınkaya, F. Eğitime alınacak işitme kayıplı çocuklarda değerlendirmenin önemi. Konferans. 6. Özel Eğitim Günleri. 12-14 Kasım 1996.  Hacettepe “R”  Salonu. Ankara.
G12.Yalçınkaya, F. İşitsel Rehabilitasyon ve Eğitim Yöntemleri. Panelist. 11.İşitme rehabilitasyonu ve eğitim yöntemleri. 11. Hacettepe Kulak Burun Boğaz Alumni toplantısı. 22-23 Haziran 1995. Hacettepe Kültür Merkezi. Ankara.
Yurt dışı klinik çalışma ve gözlem
G12. University of Cincinnati, Division Audiology, Central Processing Disorders, September-December 2004.
Katıldığı bilimsel kurslar
G13. The Listening to Learn Conference. The Marmara Hotel, İstanbul. Türkiye. 03-04 Kasım, 2010.
G14. Audiology Grand Rounds.”Current Controversies in Auditory Processing Disorders” Robert W. Keith, PhD. October 25 th,2004.
Uluslararası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan araştırmaya dayanmayan yayın
G15.  Yalçınkaya, F. ve Küçük. A. (2003). Öğrencim İşitme Engelli Ne Yapmalıyım?, Çoluk Çocuk, 32, 10-12.
G.16.Uluslar arası Toplantılarda Sunulan Poster
Yalcınkaya F., Tokgoz-Yılmaz S., Didem Turkyılmaz M., Pektas D., Magden D., Aytekin G. The Effects of Language Processing on Identification of Central Auditory Processing. PP-10.European Federation of Audiology Societies (EFAS).10th EFAS Congress. Under the High Patronage of Mr. Bronisław Komorowski. President of the Republic of Poland. June 22–25, 2011, Warsaw, Poland.
G.17. Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiri
Pektaş D; Bayoğlu B; Yalçınkaya F. DİKDE Programı: Dil, Konuşma ve Dinleme Eğitim Metodu: Bir olgu sunumu. Uluslar Arası katılımlı I. Ulusal     “Disiplinler Arası Erken Müdahale” kongresi.  UDEMKO. Kemer. Türkiye.  01-5 Şubat. 2012.
G.18. Uluslar arası dergide editör
BMC Neuroscience

Verdiği Eğitimler
http://www.kimpsikoloji.com/pare-plansiz-ani-resimleme-dikde-dil-isitme-konusma-dinleme-egitimi-dikde-pare-dil-isitme-konusma-ve-dinleme-uygulayici-egitimi/

 

Comments are closed.

Güncel Tweetler

mecidiyeköy escort
izmit escort, denizli escort, ankara escort, adana escort, kocaeli escort, sakarya escort