nişantaşı escort

Bu işin ehli KiM? K?M bilir!

 

Doçent Doktor İbrahim H. DİKEN


E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/

Kişisel Bilgiler


Ana Dili: Türkçe
Uyruğu: TC
İş Adresi: EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, 26470, ESKİŞEHİR
İş Telefonu: +90 (222) 335 0580 / 3545
Faks: +90 (222) 335 0573
Fakülte: Eğitim Fakültesi
Bölüm: Özel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı: Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı
İlgi Alanları: Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim; İlişki-temelli uygulamalar; Gelişimsel geriliği ola çocukların yetişkinler (Anne-Baba, Öğretmen, Uzman) ile etkileşimi; Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitimde Değerlendirme Araçları Uyarlama ve Geliştirme; Özel Eğitimde Öğretmen/Uzman ve Anne-Baba Öz Yeterliği

Öğrenim Durumu


Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Bolu, TÜRKİYE, 1994
Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Özel Eğitim (Zihin Engelliler), Bolu, TÜRKİYE, 1998
Doktora: Arizona Eyalet Üniversitesi (Arizona State University-ASU), Özel Eğitim (Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim), Tempe, Arizona, ABD, 2004

Bildiği Yabancı Diller


1) İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma:Mükemmel

Akademik Ünvanlar


Yrd. Doçent: Özel Eğitim,, 25/10/2004
Doçent: Özel Eğitim, 07/01/2008

İdari Görevler


1) Özel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcılığı, 15/07/2006 – 30/03/2010
2) Müdür, Anadolu Üniversitesi, Akademik Gelişim Birimi, 15/03/2010

Yüksek Lisans Tezleri


1) Diken, İ. H. (1998). Sınıfında zihin engelli bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye.

Doktora Tezleri


1) Diken, İ. H. (2004). Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programının Kızılderili Çocuklarla Etkililiği, Arizona Eyalet Üniversitesi, ABD.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri


1) Orhan, M. (2010, Eylül).Okulöncesi Kaynaştirma Öğrencileriyle Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Sosyal Beceri ve Problem Davranişlarinin Düzeyi ile Öğretmenlerin Kaynaştirmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, 24/09/2010
2) Sola, C. (2008, Ağustos). Gelişimsel gerilik riski altındaki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü., 25/08/2008
3) Aksoy, V. (2008, Mayıs). Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışmanlık ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algıları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10/05/2008
4) Yüksel, K. (2010, Şubat). Rehber öğretmen adaylarının özel eğitimde psikolojik danışmanlık ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algıları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10/02/2010

Yönetilen Doktora Tezleri


1) Karaaslan, Ö. (2010, Ekim). Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı (EDEP)’nın gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ve anneleri ile etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü., 01/10/2010
2) Çuhadar, S. (2008, Temmuz). Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan öğretim sürecinin otistik özellikler gösteren çocukların serbest zaman becerilerini öğrenmeleri üzerindeki etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,, 10/07/2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1) Diken, I. H. (In press). Exploring Interactional Behaviors of Turkish Mothers and Their Children with Special Needs: Implications for Early Intervention. Education and Science.
2) Karaaslan, O., Diken, I. H., & Mahoney, G. (In press). A randomized control study of Responsive Teaching with young Turkish children and their mothers. Topics in Early Childhood Special Education (TECSE).
3) Diken, İ., Cavkaytar, A., Batu, E. S., Bozkurt, F., & Kurtyılmaz, Y. (2011). Effectiveness of the Turkish Version of “First Step to Success Program” in Preventing Antisocial Behaviors, Education and Science,36(161), 145-158.
4) Karaaslan, O., Diken, I. H., & Mahoney, G. (2011). The Effectiveness of the Responsive Teaching Parent Mediated Developmental Intervention Program in Turkey: A Pilot Study. International Journal of Disability, Development and Education, 58(4), 359-372.
5) Er-Sabuncuoglu, M. & Diken, I. H. (2010). Early Childhood Intervention in Turkey: Current situation, challenges and suggestions. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(2), 149-160.
6) Cuhadar, S. & Diken, I. H. (2011). Effectiveness of instruction performed through activity schedules on leisure skills of children with autism. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(3), 386-398.
7) Unlu, E., & Diken, I. H. (2010). A review of studies conducted on imitation skills of children with autism. Special Education, 1(22), 202-215.
8) Diken, I. H, Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F., ve Kurtyilmaz, Y. (2010). First Step to Success; a school/home intervention program for preventing problem behaviors in young children: Examining the effectiveness and social validity in Turkey. Emotional and Behavioral Difficulties, 15 (3), 207-221.
9) Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2009).Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 8 (3), 709-719.
10) Jannasch-Pennel, A., DiGangi, S.A., Pukys, K., & Diken, İ. H. (2002). The Arizona Behavioral Initiative (ABI): Learner centered education targeted at achieving disciplined school environments. The Turkish Online Journal in Elementary Education, 1(2), 48-51.
11) Diken, İ. H. (2004). Öğretmen Yeterlik Ölçeği: Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16, 102-112.
12) DiGangi, S. A., Jannasch-Pennel, A., Kiley, K. M., Stafford, M. E., & Diken, İ.H. (2002). The Eruditio Project: Evaluation of an internet training program for classroom teachers. The Turkish Online Journal of Distance Education, 3(3).
13) Diken, İ. H. (2006). Preservice teachers’ efficacy and opinions toward inclusion of students with mental retardation. Eurosian Journal of Educational Research, 23, 72-81.
14) Gul S. O., & Diken, I. H. (2009). A review of master and doctoral dissertations in the field of early childhood special education in Turkey. International Journal of Early Childhood Special Education, 1(1),46-78.
15) Diken, I. H., & Diken, O. (2008). Turkish mothers’ verbal interaction practices and self-efficacy beliefs regarding their children with expressive language delays. International Journal of Special Education, 23(3), 110-117.
16) Diken, I. H. (2009). Turkish mothers’ self-efficacy beliefs and styles of interactions with their children with language delays. Early Child Development and Care, 179 (4), 425-436.
17) Diken, I. H. (2006). Challenging behavior in young children: Understanding, preventing, and responding effectively (Book Review), Beyond Behavior, 16 (1), 33-36.
18) Diken, I. H. (2006).Turkish mothers’ interpretations of the disability of their children with mental retardation. International Journal of Special Education, 21 (2), 8-18.
19) Diken, I. H. & Rutherford, R. (2005). First Step to Success early intervention program: A study of effectiveness with Native-American children. Education and Treatment of Children, 28 (4), 444-465.
20) Diken, I. H. (2006). An overview of parental perceptions in cross-cultural groups on disability. Childhood Education, 82 (4), 236-240.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


1) Orhan, M. & Diken, İ. H. (2011, November). Problem Behaviors, Social Skills of Students and Opinions of Teachers on Inclusion. Poster presented at DEC’s 27th. Annual International Confrenece on Young Children with Special Needs and Their Families. November, 17-19, National Harbor, Maryland, USA
2) Unlu, E. & Diken, I. H. (2011, May). Studies on imitation skills of children with Autism Spectrum Disorders. Poster presented at the Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA.
3) Diken, O., Topbas, S., & Diken, I. H. (2011, May). Validity and Reliability of Turkish Versions of Maternal Behavior Rating Scale and Child Behavior Rating Scale. Poster presented at the Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA.
4) Diken, I. H.(2011, May). Relationship between Turkish mothers’ styles of interaction and engagement with their young children with special needs. Paper presented at the Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA.
5) Diken, I. H., Olcay Gul, S., & Oncul, N. (2011, May). Research bases of early intervention practices in Turkey. Paper presented at the Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA.
6) Diken, I. H. (2011, April). Yaşam boyu Kaynaşma: Birlikte başaralım (Lifelong inclusion: Lets do it together). Paper presented Inclusion Panel at the 1st Developmental Pediatry Congress with International Participation, Ankara, Turkey.
7) Diken, I. H., Ardic, A., & Diken, O. (2011, April). GILLIAM Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV): Türkiye Standardizasyon Çalışması (GILLIAM Autism Rating Scale-2-Turkish Version: Turkish Standardization Study. Paper presented at the 1st Developmental Pediatry Congress with International Participation, Ankara, Turkey.
8) Diken, İ. H. (2011, March). Aile odaklı erken eğitim programı: Responsive Teaching (Family focused early intervention program: Responsive Teaching). Paper presented at the 2nd International Down Syndrome Seminar, Istanbul, Turkey.
9) Sola, C. & Diken, I. H. (2010, October). Investigating needs of mothers with premature/low birth weight infants in Turkey. Poster presented at Council for Exceptional Children-Division of Early Childhood’s 26th Annual International Conference on Young Children with Special Needs and Their Families in Kansas City, Kansas, USA.
10) Diken, İ.H.,Ünlü, E.& Karaaslan, Ö. (2010). A review of master and doctoral dissertations in the field of autism spectrum disorders and intellectual disabilities in Turkey. EDULEARN 2010. International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, SPAIN., 05/07/2010
11) Karaaslan, O. ve Diken, I.H. (2009). Responsive Teaching Early Intervention Program and Its Implementation in Turkey,International Conference on Primary Education 2009,Hong Kong, 25-27.11.2009
12) Karaaslan, O. & Diken, I.H. (2010).Adaptation of Responsive Teaching Early Intervention Program in Turkey, Internetional Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN10), 5th-7th of july 2010, Barcelona, Spain.
13) Diken, İ. H. (2009, Eylül). Erken Çocuklukta Özel Eğitimde İlişki Temelli Yaklaşımlar. Uluslararası Katılımlı Erken Çocuklukta Özel Eğitim Sempozyumu sözlü bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
14) Karaaslan, Ö. ve Diken, İ. H. (2009, Ekim). Etkileşime Dayalı Erken Özel Eğitim Programının (EDEP) Etkililiği. II. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresinde poster bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
15) Diken, İ.H, Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F., ve Kurtyılmaz, Y. (2009, Ekim). Antisosyal Davranışları Erken Önleme: “Başarıya İlk Adım” Erken Eğitim Programı ve Etkililiği. II. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresinde sözlü bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
16) Karaaslan, O. & Diken, I. H. (2009, September).Responsive teaching early intervention program: Supporting young children with developmental delays and their parents. Second European Network for Socio-Emotional Competence in Children (ENSEC) Conference, Izmir, TURKEY.
17) Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S.Bozkurt, F. & Kurtyilmaz, Y. (2009, September). First step to success early ntervention program: Supporting young children with emotional and behavioral challenges in Turkey. Second European Network for Socio-Emotional Competence in Children (ENSEC) Conference, Izmir, TURKEY.
18) Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F. & Kurtyilmaz, Y. (2009, June). Prevention of Antisocial Behaviors: First Step to Success Early Intervention Program. Paper presented at the 11th Biennial Conference of IASE-International Association of Special Education, Alicante, SPAIN.
19) Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S. Bozkurt, F., & Kurtyılmaz, Y. (2009, May). First Step to Success Early Intervention Program: A study of effectiveness in Turkey.The First International Congress of Education Research, Çanakkale, TURKEY.
20) Aksoy, V., & Diken. I. H. (April, 2009). School counselors’ self-efficacy perceptions regarding special education in Turkey. Poster presented at CEC 2009 Convention and Expo, Seattle, Washington, USA.
21) Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt F., & Kurtyilmaz, Y. (2008, November). The effectiveness of the first step to success early intervention program in Turkey: Resuls of the pilot study. The 32nd Teacher Educators for Children With Behavioral Disorders (TECBD), Tempe, Arizona, USA.
22) Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt F., & Kurtyilmaz, Y. (2008, June). First step to success early intervention program and its implementation in Turkey: Resuls of the pilot study. The 2nd International Conference on Special Education, Marmaris, TURKEY.
23) Diken, I. H. (2007, November). “Prevention of Antisocial Behaviors: First Step to Success Early Intervention Program & Its implementation in Turkey”, The 31th Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
24) Dogramaci, O. & Diken, I. H. (2006, June). Turkish mothers’ beliefs on language development of their language-delayed children. Poster presented at the 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. (ICPLA), Dubrovnic, Crotia.
25) Diken, I. H. & Dogramaci, O. (2006, June). Turkish mothers’ interactional practices with their language-delayed children. Paper presented at the 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. (ICPLA), Dubrovnic, Crotia.
26) Diken, I. H. & Dogramaci, O. (2006, April). Mothers’ self-efficacy beliefs & Mother-Child interaction: A Turkish Perspective. Council for Exceptional Children Convention Salt Lake City, Utah, USA.
27) Diken, I. H. (2006, April). Are we including?: Crucial issues regarding Inclusion in Turkey. Council for Exceptional Children Convention Salt Lake City, Utah, USA
28) Diken, İ. H. (2005). Examining Preservice Teachers’ Sense of Efficacy and Their Opinions toward Inclusion of Students with Mental Retardation in Turkey. The 5th European Congress Mental Health in Mental Retardation Barcelona, SPAIN
29) Diken, İ. H. (2004, November). First Step to Success Early Intervention Program: A Study of Effectiveness with American-Indian Children. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
30) Diken, İ. H. and Özdemir, S. (2004, November). Panel Chair: Special education and Emotional and Behavioral Disorders: Cross-cultural perspectives. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
31) Lamorey, S., & Diken, İ. H. (2001, April). The role of culture in family adaptation to childhood disability. International Convention of the Council for Exceptional Children (CEC), Kansas City, Missouri, USA.
32) Diken, İ. H. (2001, April). The attitudes of Turkish elementary school teachers toward inclusion of children with mental retardation. International Convention of the Council for Exceptional Children (CEC), Kansas City, Missouri, USA.
33) Gomez, R., & Diken, İ. H. (2001, June). Early childhood education and early childhood special education: Common bonds. International Conference on Special Education, Antalya, Turkey.
34) Diken, İ. H. (2001, June). Inquiry on the current topics in early childhood special education/early intervention. International Conference on Special Education, Antalya, Turkey.
35) Diken, İ. H. & Aier, D. (2001, October). Parental beliefs on childhood disability. American Educational Research Organization (AERO) Conference, Tempe, Arizona, USA.
36) Diken, İ. H., & Cifci, I. (2001, November). Identifying problem behaviors of discipline referrals and principals’ perceptions in Turkey. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe-Arizona, USA.
37) Diken, İ. H. (2002, October). Cultural factors and assessment of young children at-risk or with disabilities. American Educational Research Organization (AERO) Conference, Tempe, Arizona, USA.
38) Diken, İ. H., & Bal, A. (2002, November). An examination of self-efficacy of Turkish teachers who work students with Emotional and Behavioral Disorders (Post-Trauma Stress Disorders-PTSD). Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
39) Diken, İ. H., & Mert, E. (2003, February). Beliefs of Turkish mothers on the disability of their children. The 8th Biennial International Conference on Mental Retardation and Other Developmental Disabilities, Kauai, Hawaii, USA.
40) Diken, İ. H. (2003, June). Early Childhood Education and Early Childhood Special Education in Turkey: Past, present, and future. Early Childhood Institute Conference, Tempe, Arizona, USA.
41) Diken, İ. H. (2003, November). A study of the effectiveness of the First Step to Success Early Intervention Program: Preliminary findings on the play behaviors of Native American children. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
42) Diken, İ. H. (2003, November). Panel Chair: Special education and Emotional and Behavioral Disorders: Cross-cultural perspectives. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
43) Diken, İ. H., & Ozokcu, O. (2004, April). Examining Turkish teachers’ sense of efficacy: An international perspective. 2004 American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, San Diego, CA, USA.

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler


1) Diken, I. H. (2010).First Step to Success Early Intervention Program: Effectiveness of First Step to Success Early Intervention Program with children in an American-Indian Nation Community School. Germany: LAP Lambert Academic Publishing.
2) Griller-Clark, H., & Diken, İ. H. (2004). Instructor’s Manual for H. M. Walker, E. Ramsey, & F. M Gresham’s Antisocial behavior in school: Strategies and best practices (2nd Edition). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1) Özak, H. ve Diken, İ. H. (In press). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin işlevsel akademik becerilerine ilişkin Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin gözden geçirilmesi (Reviewing master thesis and doctoral dissertations on functional academic skills of students with intellectual disabilities in Turkey). Özel Eğitim Dergisi.
2) Sönmez, M., & Diken, İ. H. (In press). Problem davranışların azaltılmasında işlevsel iletişim öğretiminin etkililiği: Betimsel ve meta-analiz çalışması (Effectiveness of functional communication training on reducing problem behaviors: A descriptive and meta-analysis study. Özel Eğitim Dergisi
3) Diken, Ö., Topbaş, S. ve Diken, İ. H. (2009). Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ) ile Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Özel Eğitim Dergisi, 10(2), 41-60.
4) Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2009). Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (School Counselors’ Self-Efficacy Scale regarding Special Education (SCSSSE): Validity and Reliability Results). Özel Eğitim Dergisi, 10(1), 29-37.
5) Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2009). Ebeveyn öz yeterlik algıları ile gelişimi risk altında olan çocukların gelişimleri arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalara bir bakış (A narrative literature review of studies on relationship between the parental self-efficacy levels and development of young children). Özel Eğitim Dergisi, 10(1), 59-68.
6) Sola, C. & Diken, İ. H. (2008). Gelişimsel gerilik riski altındaki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 9(2), 21-39.
7) Maviş, İ., Dogramaci, O., & Diken, İ. H. (2005). Birincil bakıcıların felçli ve afazili felçli bireylerin sözel olmayan davranışlarına ilişkin görüşleri. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 11 (3), 97-106.
8) Gomez, R., & Diken, İ. H. (2003). Early Childhood Education and Special Education: Establishing and Strengthening Common Bonds. Boğaziçi University Journal of Education, 20 (1), 1-10.
9) Diken, İ. H., & Sucuoglu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli öğrencilerin kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 25-40.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


1) Diken, İ. H., Bozkurt, F. ArIkan, A., Çolak, A., Çelik, S., Cavkaytar, E. ve Şenbalkan, G. (2011). Proje BİA-AV: Okulöncesi dönemde antisosyal davranışları erken önlemeye yönelik başarıya ilk adım erken eğitim programı anaokulu versiyonunun uyarlanması ve etkililiği: Pilot çalışma bulguları. 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında sözlü sunu, Cyprus/Kıbrıs.
2) Yılmaz, B., Uzun, S. ve Diken, İ. H. (2011). Etkinlik temelli öğretim ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaların gözden geçirilmesi (Review of studies carried on activity-based intervention). 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında poster sunu (Poster presented at 21th National Special Education Conference), Cyprus/Kıbrıs
3) Acar, Ç. ve Diken, İ. H. (2011). Dünyada ve Türkiye’de otistik bozukluk gösteren çocuklara video ile model olma uygulamalarıyla yapılan çalışmaların incelenmesi (Reviewing studies conducted on video modeling practices with children with autism around the world and in Turkey). 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında poster sunu (Poster presented at 21th National Special Education Conference), Cyprus/Kıbrıs.
4) Eliçin Ö. ve Diken, İ. H. (2011). Türkiye’de otistik bozukluk alanında gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi (Reviewing master theses related to autism in Turkey). 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında poster sunu (Poster presented at 21th National Special Education Conference), Cyprus/Kıbrıs
5) Şenbalkan Tomris, G., Çelik S., ve Diken, İ. H. (2011). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’na Yönelik Türkiye’de yapılmış olan bilimsel çalışmaların gözden geçirilmesi (Reviewing studies conducted on Small Steps Early Intervention Program in Turkey). 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında poster sunu (Poster presented at 21th National Special Education Conference), Cyprus/Kıbrıs
6) Özak, H. ve Diken, İ. H. (2010). Zihinsel Yetersizliği olan bireylere işlevsel akademik becerilerin öğretimine yönelik Türkiye’de yapılan tezlerin gözden geçirilmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gaziantep.
7) Turhan, C., ve Diken, İ. H. (2010). Eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin kullanıldığı çalışmalar ve yöntemin etkililiği. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gaziantep.
8) Beral, Y., Cavkaytar, A., Diken, İ. H., Ardıç, A. ve Aksoy, V. (2010) Otistik Bozukluk gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin öz yeterlik algılarının incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gaziantep.
9) Öncül, N., ve Diken, İ. H. (2010). Türkiye’de Erken Çocuklukta Özel Eğitimle ilgili yapılmış makalelerin gözden geçirilmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gaziantep.
10) Karaaslan, Ö., ve Diken, İ. H. (2010). Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı (EDEP)’nın gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ve anneleri ile etkililiği. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
11) Orhan, M., ve Diken, İ. H. (2010). Okul öncesi eğitim alan kaynaştırma öğrencileriyle normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal beceri ve problem davranışlarının düzeyi ile okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
12) Sönmez, M., ve Diken, İ. H. (2010). Erken çocukluk döneminde problem davranışların azaltılmasında işlevsel iletişim öğretiminin etkililiği: Betimsel ve Meta-Analizi çalışması. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
13) Akköse, M. C., Özdemir, O., ve Diken, İ. H. (2010). Erken çocuklukta özel eğitimde ilişki temelli uygulamalara ilişkin çalışmaların gözden geçirilmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
14) Diken, İ. H., Ardıç, A., ve Diken, Ö. (2010). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Standardizasyon Çalışması. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
15) Karan .N., Gürsel, O., ve Diken, İ. H. (2010). Özel eğitim uygulamalarının denetiminde ilköğretim müfettişlerinin mesleki rehberlik görevlerine ilişkin öğretmen görüşleri. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
16) Diken, İ. H., Diken, Ö., ve Ardıç, A. (2010, Mayıs) Otistik Bozukluğun Tanılanması ve Gilliam Otistik Bozukluk Tanımlama Ölçeği-2. TODEV 4. İstanbul Otizm Eğitim Günleri, İstanbul.
17) Diken, İ. H. (2010, Mayıs). Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar. Türkiye’de Erken Müdahale Yaklaşımları Sempozyumu’nda sunulan sözlü bidiri, Hacettepe Üniversitesi,Ankara.
18) Ünlü, E. ve Diken, İ. H. (2009, Ekim). Otistik Bozukluk gösteren çocuklar ve taklit becerileri: Bir alanyazın taraması. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Marmaris.
19) Olcay Gül, S. ve Diken, İ. H.(2009, Ekim). Erken çocuklukta özel eğitime ilişkin Türkiye’de gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
20) Sönmez, M. ve Diken, İ. H.(2009, Ekim). Ebeveyn-çocuk etkileşimi ve özel gereksinimli çocuklrın gelişimleri: Araştırmalara genel bir bakış. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
21) Diken, İ. H., Bozkurt, F. ve Güldenoğlu, B. (2009, Ekim). Özel eğitimde Türkiye kaynaklı makale bibliyografyası.19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
22) Yüksel, K., Diken, İ. H., Karaaslan, Ö., ve Aksoy, V.(2009, Ekim). Rehber öğretmen adayları ve özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algıları. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
23) Aksoy, V. ve Diken, İ. H.(2009, Ekim). Annelerin ebeveynlik öz yeterlik algıları ve gelişimi risk altında olan çocukların gelişimleri: Araştırmalara bir bakış. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
24) Turhan, C. ve Diken, İ. H.(2009, Ekim). Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma ve Okulöncesi Öğretmenlerinin Göüş ve Tutumları: Ülkemizdeki Bilimsel Çalışmalara Bir Bakış. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
25) Diken, İ. H.(2009, Ekim). PRECIOUS PROJESİ: Erken Çocuklukta Özel Eğitimde Profesyonel Kaynaklar-Standartlar ve Online Kaynaklar. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
26) Ardıç, A. ve Diken, İ. H.(2009, Ekim). Erken çocuklukta özel eğitim programları: Deneyimle öğrenme programının (LEAP) etkililiği. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Marmaris.
27) Diken, İ.H, Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F., ve Kurtyılmaz, Y. (2009, Ekim). Antisosyal Davranışları Erken Önleme: Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi sözlü bildiri, Marmaris.
28) Özdemir, O. ve Diken, İ. H.(2009, Ekim). Ortak dikkat becerileri ve Otistik Bozukluk. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Marmaris.
29) Diken, İ. H., Ardıç, A., ve Diken, Ö. (2009, Ekim). Gilliam Otistik Bozukluk Tanılama Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu GOBTÖ-2-TV): İlk bulgular. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Marmaris.
30) Diken, İ. H. & Diken, Ö. (2009, Mayıs). Doğal dil öğretim teknikleri. 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası.
31) Çuhadar, S. & Diken, İ. H. (2008). Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan öğretim sürecinin otistik özellik gösteren çocukların serbest zaman becerilerini öğrenmeleri üzerindeki etkileri. 18. Ulusal özel eğitim kongresi, Konya.
32) Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2008). Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılamalarının incelenmesi. 18. Ulusal özel eğitim kongresi, Konya.
33) Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2008). Rehber öğretmenlerin özel eğitim öz yeterlik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. 18. Ulusal özel eğitim kongresi, Konya.
34) Diken, İ. H. (2008). Gelişimsel gerilik gösteren çocuklara yönelik doğal dil öğretim teknikleri (Çalıştay). 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya.
35) Sola, C. & Diken, İ. H. (2008). Gelişimsel gerilik riski altındaki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip annelerin gereksinimleri. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya.
36) Diken, İ. H. ve Diken, Ö. (2007). Gecikmiş Dil ve Konuşma (GDK) özelliği gösteren çocuklara sahip annelerin sözel etkileşim uygulamaları ve öz-yeterliklerinin değerlendirilmesi, IV. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul.
37) Diken, İ. H., Ünlü, E., ve Karaaslan, Ö. (2007). Zihinsel Yetersizlik ve Otistik Spektrum Bozukluğu Alanlarında Tez Bibliyografyası: 1974’ten Günümüze, XVII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme-İzmir.
38) Çuhadar, S. ve Diken, İ. H. (2007). Resimli Etkinlik Çizelgelerinin Otistik Özellik Gösteren Çocuklara Serbest Zaman Becerilerinin Kazandırılmasındaki Etkileri (Pilot Çalışma), XVII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme-İzmir.
39) Diken, İ. H. ve Dogramaci, Ö. (2005). Gecikmiş Dil ve Konuşma (GDK) tanısı konmuş çocuklara sahip annelerin çocukları ile etkileşimlerinin ve yeterliklerinin değerlendirilmesi.17. Özel Eğitim Kongresi Ankara, Kasım, 2005
40) Diken, İ. H.(2005). Öğretmen adaylarının yeterlik algılamaları ve zihin engelli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. 17. Özel Eğitim Kongresi Ankara,Kasım, 2005
41) Diken, İ. H., Çötok, A., ve Tavlar, Ö. (Haziran,2005). DİLKOM Oyun Grupları (DİL-OG). III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Türkiye.
42) Diken, İ. H. ve Özokçu, O. (Kasım, 2004). Öğretmen Yeterlik Ölçeği: Özel eğitim ve sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik yeterlikleri. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye.
43) Diken, İ. H. (2004, Kasım). Duygusal ve Davranışsal Bozukluğu olan ve/veya olma riski taşıyan çocuklara yönelik erken eğitim programları. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye.
44) Diken, İ. H. (2004, Kasım). Başarıya İlk Adım Erken Eğitim programının Kızılderili Çocuklarla Etkililiğinin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye.
45) Diken, İ. H. (1998, November). Comparison of attitudes of regular teachers toward inclusion of students with mental retardation.The 8th National Special Education Conference, Edirne, Turkey.
46) Diken, İ. H. (2000, November). An alternative early assessment approach: Play-based assessment. The 10th National Special Education Conference, Antakya, Turkey.
47) Diken, İ. H. (2002, May). An effective early intervention program for at-risk children for anti-social behaviors: First Step to Success. The First Symposium on Learning and Teaching in 2000s by Marmara University, Istanbul, Turkey.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler


1) Diken, İ. H. ve Batu. E. S. (2010). “Kaynaştırmaya Giriş”. İlköğretimde Kaynaştırma (Editör İbrahim H. Diken). PEGEM AKADEMİ: Ankara.
2) Diken, i. H. (2010). Erken Çocukluk Eğitimi (Editör). PEGEM AKADEMİ: Ankara.
3) Diken, İ.H.(2010). İlköğretimde Kaynaştırma (Editör). PEGEM AKADEMİ: Ankara.
4) Diken, İ. H. (2009). “Erken eğitim.” 0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri (Editör E.S. Batu). Ankara: Kök Yayıncılık.
5) Diken, İ. H. (2008). “Okul-Aile İşbirliğinin Tanımı, Kapsamı ve Önemi.” Okul, Ail ve Çevre İş Birliği(Editör E. Aysın Küçükyılmaz). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
6) Diken, İ. H. (2008). “Okulöncesinde Psiko-sosyal Gelişim”. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim,(Editör, E. Ceyhan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
7) Diken, İ. H. (2008). “Bebeklikte Psiko-sosyal Gelişim”. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, (Ed. E. Ceyhan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
8) Diken, İ. H. (2008). “Bebeklikte Bilişsel Gelişim”. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim,(Ed. E. Ceyhan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
9) Diken, İ. H., Bozkurt, F., ve Güldenoğlu, B.(2009). Özel Eğitimde Türkiye Kaynaklı Makale Bibliyografyası (1990-2009). Maya Akademi Yayınları: Ankara
10) Diken, İ. H. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Doğal Ortamlarda Öğretim (2.baskı). Maya Akademi Yayınları: Ankara
11) Diken, İ. H. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Davranış Problemleri ile Başetm (2.baskı). Maya Akademi Yayınları: Ankara
12) Diken, İ. H. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerini Geliştirme (2.Baskı). Maya Akademi Yayınları: Ankara.
13) Diken, İ. H. (2008). “Psikolojinin Biyolojik Temelleri.” Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi (Editör G. Can).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
14) Diken, İ. H. (2008). “Duyum, Algı, Bellek.” Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi (Editör G. Can).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
15) Diken, İ. H., Ünlü, E. ve Karaaslan, Ö. (2008).Zihinsel yetersizlik ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası. Ankara: Maya Akademi.
16) Diken, İ. H. (2008). “Akran etkileşimi kurma ve sürdürme.” Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimi (Editör E. Tekin İftar). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
17) Diken, İ. H. (2008). “Öğretimsel düzenlemeler ve öğretim teknikleri.” Özel eğitim (Editör S. Eripek). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
18) Diken, İ. H. (2008). “İşbirliği.” Özel Eğitim (Editör S. Eripek). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
19) Diken, İ. H. (2008).(Ed.). Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim. Ankara: PEGEM yayınları.
20) Diken, İ. H. (2007). Okulöncesi çocuklar için doğal ortamlarda öğretim teknikleri: Örnek olaylarla zenginleştirilmiş anne-baba ve eğitimci el kitabı, Ankara: Maya Akademi.
21) Diken, İ. H. (2007). Erken çocuklukta dil becerilerini geliştirme ve problem davranışlarla başetme: Örnek olaylarla ve resimlerle zenginleştirilmiş anne-baba ve eğitimci el kitabı, Ankara: Maya Akademi.
22) Cavkaytar, A.ve Diken, İ. H. (2005).Özel Eğitime Giriş (Meslek Yüksek Okullarına Yönelik). Ankara: Kök Yayıncılık.

Ulusal ve Uluslararası Projeler


1) Diken, I. H. (Partner Araştırmacı). “Professional Resources in Early Childhood Intervention: Online Utilities and Standards (PRECIOUS)”, Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, 01/10/2008
2) Diken, I. H. (Özel Eğitim Bölüm Sorumlusu). “European Teacher Education for Primary Education (ETEPS PROJECT)”, Europen Union, Lifelong Learning Programme, ERASMUS, Multilateral Projects, Curriculum Development, 01/01/2007
3) Diken, İ. H. (Araştırma Görevlisi). A Relationship-Based Practice in Early Intervention Settings: An Experimental Investigation of Impact and Effectiveness. U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement., 06/06/2003
4) Diken, I. H. (Araştırma Görevlisi). Improving receptive and expressive language outcomes in young children with developmental delay: A comparison of three intervention protocols. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs., 10/07/2002
5) Diken, I. H. (Partner Yönetici/Araştırmacı”, “European Competence Initiative – Early Childhood Intervention 2.0”, Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation Program, Project number:2011-1-TR1-LE , 01/11/2011
6) Diken, İ. H. (Yürütücü). Okulöncesi eğitim alan kaynaştırma öğrencileriyle normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal beceri ve problem davranışlarının düzeyi ile okulöncesi öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. AÜ-BAP, 2010
7) Diken, İ. H. (Yürütücü). Proje BİA-AV: Okulöncesi Dönemde Anti-sosyal Davranışları Erken Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonunun Uyarlanması ve Etkililiği. 110K274’nolu TÜBİTAK projesi. Ekim, 2010- Ekim, 2012.
8) Diken, İ. H. (Yürütücü). Proje ADYEP: Anasınıfı, İlköğretim Birinci ve İkinci Sınıflarında Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik Bir Erken Müdahale Programının Etkililiği 206K165 nolu TÜBİTAK projesi.2007-2010

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler


1) HAKEM: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
2) HAKEM: Current Issues in Education (CIE, http://cie.asu.edu/)
3) HAKEM: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4) HAKEM: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
5) HAKEM: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
6) ÖZEL EĞİTİM ALAN EDİTÖRÜ: İlköğretim Online (IOO)
7) HAKEM: Eğitim Araştırmaları Dergisi (EJER)
8) KURUCU EDİTÖR-International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE, www.int-jecse.net)
9) Eskişehir Özel Eğitmciler Derneği-Üye
10) Uluslararası Özel Eğitim Derneği-Üye
11) Uluslararası Erken Müdahale Topluluğu-Yürütme Kurulu Üyesi

Başarı ve Ödüller


1) 2001 Earl A. and Lenore H. Tripke Graduate Fellowship ($500), Arizona State University, 2001
2) Full Doctoral Scholarship by Turkish Ministry of National Education, 1999

Yürütmekte Olduğu Dersler


1) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM (LİSANS)
2) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ERKEN VE OKULÖNCESİ ÖZEL EĞİTİM (LİSANS)
3) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (LİSANS)
4) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : NİTELİKLİ YETİŞKİN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ (LİSANS)
5) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ERKEN EĞİTİM VE AİLE EĞİTİMİ (YÜKSEK LİSANS)
6) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM (YÜKSEK LİSANS)
7) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ (DOKTORA)
8) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : AKADEMİK OKUMA VE YAZMA (YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA)
9) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : DİSİPLİNLERARASI DOKTORA SEMİNERİ (DOKTORA)
10) Pazartesi Saat 08:00-08:45 : İŞLEVSEL İLETİŞİM ÖĞRETİMİ (YÜKSEK LİSANS)

Güncel Tweetler

mecidiyeköy escort
izmit escort, denizli escort, ankara escort, adana escort, kocaeli escort, sakarya escort