HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yeterlik Belgesi: Gestalt Education Network Institude 2004

Tamamlama Belgesi: Gestalt Education Network Institude 2001

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1980

M.S.W : Utah Üniversitesi, Sosyal Çalışma Mezuniyet Sonrası Okulu (Kişisel Çalışma ve Evlilik ve Aile Danışması) 1977

Bilim Uzmanlığı : Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (1975)

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Çalışma Bölümü (1974)

Sosyoloji Sertifikası (yan dal) Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 1974

Psikoloji Sertifikası(yan Dal) Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1974

Temel Bilimler Sertifikası: Hacettepe Üniversitesi, Temel Bilimler Yüksek Okulu ,1971

Lise Diploma: Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1970

ÖDÜLLER VE BURSLAR

2011-2012 Akademik yılı Hacettepe Bilim ödülü

1998 Uluslararası Gestalt Enstitüsünden Gestalt Workshop Bursu

1997 Uluslararası Gestalt Enstitüsünden Gestalt Workshop Bursu

1995 Uluslararası Gestalt Enstitüsünden Gestalt Workshop Bursu

1975-1977—Fulbright Bursu

1976—1977—Uluslararası Altrusa Bursu

1975-1976 —Delta, Kappa, Gamma Bursu

EĞİTİM TECRÜBESİ

2003-2004 Cliveland Gestalt Enstitüsü öğretim Üyesi, Dr.Kepner tarafından verilen ‘’Beden Süreçlerinde Gestalt Terapi’’adlı çalıştaylara katıldı(Frankfurt)(214 saat)

1995-2002 Gestalt Terapi eğitimini tamamlayarak, Gestalt Terapi Eğiticisi Yeterlik Belgesi aldı.

1995 Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında profesörlüğe yükseltildi.

1994 Psikodrama tezi sunup kollekıyuma girerek, Alman Moreno Enstitüsünün Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle yürüttüğü psikodrama eğitimini tamamlıyarak Psikodrama yöneticisi ünvanını aldı

1987 Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doçent oldu.

1980—1994 Psikodrama gruplarına ve eğitimine devam etti.

1985 Psikodrama asistanı belgesi aldı.

1977 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümüne asistan oldu.

1976 Utah Universitesi Ana Çocuk Sağlığı Kliniğinde ‘’İntern’’lük yaptı.

1975 Utah Üniversitesi Psikiyatri Kliniği ‘’Yarı Yol Evinde’’, ‘’intern’’ lük yaptı.

KONU ALANLARI

Gestalt Terapi,

Grupla Psikolojik Danışma, Grup Süreci, Grup Dinamiği,

Psikolojik Danışma ve İletişim Becerileri,

Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulaması,
Psikodrama

Güvengenlik (Atılganlık Eğitimi),

Psikolojik Danışmada Çağdaş Akımlar,

Kişilerarası İlişkiler

İletişim

YAYIN KURULU

2000——Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakem kurulu

2000——Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakem kurulu

2000——–Eğitim Araştırmaları Dergisi hakem kurulu

2000———-Eğitim Güneşi hakem kurulu

1991—-2003 Türk Psikolojik Danışma Rehberlik Dergisi editörlüğü, hakem kurulu

2000——– Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakem kurulu

2000——— Eğitim ve Bilim Dergisi Hakem Kurulu

2000———–.Atatürk Ünivrsitesi Eğitim Fakültesi Yayın Kurulu

1999———–H.Ü Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi Hakem Kurulu

1994———–H.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu

1991———- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Editör ve Hakem kurulu

ULUSLARARASI TOPLANTILAR

2008 (Nisan 25-27 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi International Congress of Counseling Çağrılı konuşmacı)

2007 Bakü Azarbaycan devlet pedagoji üniversitesi Müellim hazırlama Siyaseti ve Problemleri Uluslar arası Konferansı (12-14 Mayıs) bildiriyle katıldı.

2006 31.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi

2001 GENI Ağustos Fransa’da Gestalt Workshop’a katıldı.

2000 GENI Ekim Tenerif’de Gestalt Workshop’a katıldı

1999 GENI Ekim İsrail’de Gestalt Workshop’a katıldı.

1998 GENI Ekim Bodrum’da Gestalt Workshop’a katıldı.

1997 GENI Ekim-Kasım Bafa’da Gestalt Workshop’a katıldı.

1996 Eger’de 19.Uluslararası Okul Psikolojisi Kongresine bildiriyle katıldı.

1995 GENI Temmuz’da Fransa’da Gestalt Workshop’a katıldı.

1995 18. Okul Psikolojisi Kongresine bildiriyle katıldı.

1994 Madrid’de 23. Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kongresine bildiriyle katıldı.

1994 Macaristan Eger’de 17. Uluslar arası Okul Psikolojisi Kongresine bildiriyle katıldı

1993 Slovakya’daki 16. Uluslararası Okul Psikolojisi Kollekiyumuna iki bildiriyle katıldı.

1992 İstanbul’daki 15. Uluslararası Okul Psikolojisi Kollekiyumuna bildiriyle katıldı.

1985 Zagrep’te 9. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresine katıldı.

DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

2010—Başbakanlık Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu üyeliği YÖK’ü temsilen ikinci dönem

2010 16-17 Mayıs 19 Mayıs üniversitesinde VII.Ulusal PDR Öğrenci kongresinde çağrılı Gestalt Grup çalıştayı yöneticisi

12-13 Mart Pamukkale Üniversitesinde Ne kadar farkındayım-Gestalt Terapi konulu konuşma (çağrılı konuşmacı)

2010: Mersin: I.Ulusal okul sağlığı Sempozyumu çağrılı konuşmacı

2010 6.PDR Öğrenci Kongresi çağrılı Gestalt Atölye Çalışması (Samsun)

2010: Eğitim Bilimleri Kongresi –İzmir-Pamucak çağrılı

2009 5.PDR Öğrenci kongresi çağrılı Gestalt Atölye çalışması (Bursa)

2008 4. PDR Öğrenci Kongresi Çağrılı Gestalt Atölye çalışması (Malatya)

2007 Meclis Şiddet Araştırma Komisyonu

2007–2010—–Başbakanlık Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma kurulu Üyeliği YÖK’ü temsilen

2007: 4.PDR öğrenci kongresi çağrılı Gestalt Atölye çalışması (Konya)

2006—-bu yana—–The American Biographical Institude’da Research Board of Advisors’a üye seçilmiştir, üyeliği devam etmektedir.

2006—Nisan –Mayıs !977’de bir yıllığına PDR’ye gelen Fulbright konuk Prof. Jeff.Mc.Whirter’in iki ay boyunca Hacettepe’de konuk olarak bulunmasının düzenlenmesi ve buna bağlı olarak Dr.Mc.Whirter’in Dokuz Eylül üniversitesi, Çukurova üniversitesinde ikişer günlük sempozium ve Konferanslara katılmasının sağlanması ve Hacettepe Gençlik Araştırma ve Uygulama Müdürlüğü kanalıyla Risk Altındaki Gençler, şiddet, Madde bağımlılığı konularında Seminerler, konferanslar verilmesinin sağlanması, yine Çankaya Belediyesinin halka açık konferanslarına Dr.Mc.Whirter’in konferans vererek katılımının sağlanması
2006 3. PDR öğrenci kongresine çağrılı konuşmacı-Gestalt workshop (Ankara)

2006——— 31. Uluslar arası Grup Psikoterapileri Kongresi çağrılı konuşmacı ve Gestalt grup yöneticisi

2005 (Temmuz) 2. PDR Öğrenci Kongresi Konuşmacı, panel başkanı ve
grup labaratuarı. yöneticisi

2005 (Mayıs) Dokuz Eylül Üniversitesi. Ne Kadar Farkındayım?

Konferans ve Grup Lab. Yöneticisi

2006 Burdur Süleyman Demirel Üniversitesinde Çocukla İletişim Konferans (Halka açık)

2004 (Aralık) Ondokuz Mayıs Üniv.Ne Kadar Farkındayım? Konferans ve Grup Lab.

2002———-Adalet Bakanlığı, Eğitim Kurulu YÖK temsilcisi

2002-2001-1999 Jandarma Okulları Hizmet-içi Eğitim Seminerleri

2002 Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığında Aile ve İletişim Komisyonunda üye

2000 (Ekim-Kasım) Ceza ve İnfaz Kurumları Yasa Çalışmaları

1999 (8 Kasım) Kara Harb Okulu Öğrencilerine İletişim ve Empati Konferans

1999 (25-27 Eylül) Ceza ve İnfaz Kurumları Personeline İletişim Becerileri ve Grup Lab.

1997 (27 ağustos) TRT 1 Gün Başlıyor Programına katıldı.

1996 (3 Haziran) TRT Gün Başlıyor Programına katıldı.

1996 (24-28 Haziran) Kara Harp okulun’da Gestalt Workshop yönetti

1996 (10-12 Haziran) YÖK Dünya Bankası Projesinde Gestalt terapi adlı uygulamalı bir konferans verdi.

1996 (Şubat) YÖRET Vakfınca düzenlenen Terapötik Beceri Eğitimi verdi.

1996 ( Şubat) YÖRET Vakfınca düzenlenen Gestalt Workshop yönetti.

1995 Ankara’da MEB’e bağlı RAM personeline uygulamalı terapötik beceri eğitimi verdi.

1993 Çalışma Bakanlığı İş ve işci Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü personeline hizmet-içi eğitim verdi.

1987 (Şubat) İstanbul Eğitim Bilimleri Derneğince düzenlenen hizmet-içi eğitim ( Uygulamalı Terapötik Beceri Eğitimi) verdi

1986-1990 Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinde, Psikoloji Bölümüne PDR dersi verdi.

1986 ((26-27 Mayıs) Çocuk Politikası Ulusal Kongresinde; Çocuk gelişimi ve Aile Etkileşimi Çalışma Grubunda UNICEF temsilcisi

1983 Adalet Bakanlığı’nın Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün Ceza Evleri için eğitim programlarını geliştirme komisyonunda görev aldı.


ULUSAL KONGRELER

2011 İzmir 11. Ulusal Psikolojik danışma ve Rehberlik Kongresi Bilimsel kurul üyesi

2010 Ankara 3. Ulusal Uygulamalı psikolojik Danışma ve rehberlik kongresi
2010-Mersin 2.Okul Sağlığı Sempozyumu Bilimsel Kurul üyesi

2009 Çeşme Psikolojik Danışma Rehberlik Kongresi Bilimsel Kurulu üyesi
2008 2.Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Kongresi Bilimsel kurul Üyesi
2007 Psikolojik Danışma ve Rehberlik kongresi Bilimsel Kurul Üyesi

2004 Edok Eğitim Sempozyumu bilimsel kurul üyesi

2001 6. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

1999 5. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı, aynı kongrede Gestalt Workshop yönetti.

1997 4. Ulusal Psikolojik Danışma kongresi düzenleme Kurulu başkan yardımcısı ve Gestalt Workshop yönetti.

1996 3. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi iki bildiriyle katıldı. Gestalt Workshop yönetti

1995 (Eylül) 2.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi bildiriyle katıldı.(Hacettepe Üniv.)

1995 (12-14 Hazirlan) bildiriyle katıldı.( Ankara, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü

1993 2.Ulusal Psikolojik Danışma Kongresine iki bildiriyle katıldı.(Ankara)

1992 7. ulusal Psikoloji Kongresine bildiriyle katıldı.( İstanbul).

1991 1.Ulusal Psikolojik Danışma Kongresine bildiriyle katıldı.(Ankara)

1990 Psikodrama Sempozyumuna bildiriyle katıldı ve Psikodrama grubu yönetti( Ankara-Eğitim Bilimleri Fak.)

1990 6.Ulusal Psikoloji Kongresine bildiriyle katıldı

1990 Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresine bildiriyle katıldı (Ankara-Eğitim Bilimleri Fak.)

1989 Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları Sempozyumuna Panelist olarak katıldı.(Bilkent Üniv.)

1988 5. Ulusal Psikoloji Kongresine iki bildiriyle katıldı.(İzmir)

1987 Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarının Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumuna bildiriyle katıldı (Gazi Üniv.)

1982 7. Grup Psikoterapileri Sempozyumuna bildiriyle katıldı.(Ankara-Psikiyatri)

1981 6. Grup Psikoterapileri Sempozyumuna bildiriyle katıldı.(Ankara-Psikiyatri

İDARİ GÖREVLER

2003–2008—–Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

2000 (6 ay) Eğitim Bilimleri Bölüm başkanlığı

2000-2003 Üniversite Eğitim Komisyonu Üyesi

1997—2007 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanlığı

1991-1995 Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyesi (doçent temsilcisi)

YAYINLARI

Ne Kadar Farkındayım?-Gestalt Terapi (3.baskı)

Terapötik İletişim (7.baskı)

İnsan İlişkileri_İletişim (2.baskı)

Ergen ve Çocukla İletişim( Dr. Jeff Mc.Whirter’la birlikte)

Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri (6.baskı)

Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar Deneyler(3.baskı)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Terimleri Sözlüğü(İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce)

PDR’de Yirmibeş Yıl