Eğitim

Nizip Özel Özyurt Koleji (2005)

 Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü(2006 – 2011)

 Okan Üniversitesi Psikoloji Bilimsel Hazırlık (2011-2012)

 İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans (2012-2014)

ALES EA:82 SAY:83

Kazanılan Bilgi ve Beceriler

 2000-2004 yılları arasında Hasan Çapan Anadolu Lisesinde öğrenim gördüm.

 Lise son sınıfta Özyurt kolejinde burslu olarak okudum ve buradan mezun oldum.

 Maltepe Üniversitesi Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde % 100 burslu

olarak öğrenim gördüm ve 87 ortalama ile mezun oldum.

 İstanbul Ticaret Üniversitesi’de Klinik Ağırlıklı dersler alarak 3 dönemde 3,5

ortalama ile yüksek lisansımı tamamladım.

 Yüksek Lisans bittiğikten sonra yani son 5 aydır İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp

Fakültesi Hastanesinde Nöroloji bölümünde Nöropsikoloji alanında eğitim aldım.

Testleri yapabilme yeterliliği konusunda staj ve süpervizyon eğitimi almaktayım.

 2006- 2010 eğitim döneminde Maltepe Üniversitesi P.D.R. bölümünde çeşitli

sosyal aktivite ve organizasyonlarda yer aldım.

 Maltepe Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Merkezinde çalışmalara katıldım.

 Üniversitenin P.D.R. topluluğunun üyesiyim. Eğitim ve etkinliklere katıldım.

 Küçükyalı Çocuk Esirgeme Kurumunda Psikoloji Servisinde staj yaptım.

 Ahmet Rasim İlköğretim Okulu ve Başıbüyük Kız Meslek Lisesinde Psikolojik

danışmanlık ve rehberlik alanında toplam 3 ay (12 hafta) staj yaptım. Maltepe

Nilüfer Kolejinde 1 dönem 1. Kademede staj yaptım.

 Maltepe Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi’nde 3 ay süreyle

staj yaptım. Kariyer günleri etkinliğine katıldım.

 Ataşehir Metin Sabancı Engelliler Vakfı’nda sosyal sorumluluk ve psikolojik

destek alanında 6 ay süreyle staj yaptım.

 Yüksek öğretimde rehberliği tanıtma ve rehber yetiştirme vakfının(YÖRET)

açmış olduğu çeşitli eğitim ve projelerden sosyal sorumluluk projelere atıldım.

 TOG’un anahtar eğitimlerini aldım; projelerde ekip çalışması,proje yönetimi,

sivil toplum ve gönüllülük eğitimi ve sürdürülebilir 2 proje gönüllülüğü

yaptım. Engellilerle ve sosyokültürel gelişmişlik düzeyi düşük çocuklarla ilgili

çalışmaya katıldım…

 Psikodrama, sosyodrama, sağlık, el becerileri gerektiren sosyal etkinlikler, veli

görüşmeleri teknikleri, iletişim, liderlik ve sınıf yönetimi teknikleri, etkili sunum teknikleri,
doğaçlama tiyatro atölyesi, nesne sorgulaması ve yorumlaması eğitimlerini aldım.

 Yöret’in Sosyal ve kültürel iletişim çalışmalarından aylık puanlar aldım.

 Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenen gençlik ve rehberlik sempozyumuna;

İELEV’in ‘Okul ve Gelenek’konulu sempozyumuna; İSTEK Kolejinde

önleyici rehberlikte okul öncesinin önemi; şiddetsiz iletişim toplantısına ve bu

etkinlikte öğretmenler için yaratıcı drama atölyesine ve İstanbul Kültür

Üniversitesi Öğrenme Güçlükleri sempozyumuna katıldım.

 Okulllarda Önleyici Rehberliğin Önemi ve Şiddetsiz İletişim konulu

sempozyuma katıldım. Ve bu sempozyumda Krize Müdahale Uygulamaları

konulu atölye çalışmasına katıldım.

 Üsküdar Çengelköy Sevgi Çiçeği Kolejinde 3 yıl süreli ilköğretim kademesinde

Psikolojik danışmanlık yaptım.

 TÜZDEV’de Ocak 2014’ten itibaren Ar-ge ve Psikolog olarak görev aldım.

 Şubat 2014 dönemli Nöropsikoloji derneğinin açmış olduğu Nöropsikolojik teori

ve test eğitimlerine katıldım. Test uygulamaları ve süpervizyon çalışmalarını

tamamladım.

Yabancı Dil – Seviyesi

 İngilizce – intermediate

Bilgisayar Program ve İşletim Sistemleri

 MS Office Programaları (Word, Excel, Powerpoint vb.)

 SPSS

Alınan Eğitimler  PANDOST Derneğinde Dr.Muzaffer Uyar’dan OKB Atölye Çalışmasına

katıldım.

 Uluslarası bebek masajı derneğinden bebek masajı eğitici eğitimi aldım

(Bu eğitim Hastanelerin Kadın Doğum Ünitelerinde ek hizmet olarak

sunulmaktadır.)

 Süleyman Demirel Üniversitesi onaylı Aile Danışmanlığı (450 saatlik)

Sertifika Eğitimi aldım.

 Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği’nden Wisc-r ve Stanford Binet zeka

testleri eğitimi aldım.

 Ruh Sağlığı Derneği’nden

 Denver II,

 Klinik Bataryalar,

*MMPI Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

*HKE Hacettepe Kişilik Envanteri

*BECK Depresyon, Umutsuzluk Ölçekleri

*STAI I-II Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Ölçekleri

*BEIER Cümle Tamamlama Testi,

GSM Tel : 0546 253 30 31

E-mail : askaplan_275@hotmail.com Uzm. Psk. ŞEYMA KAPLAN

*SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Envanteri

*KSE Kısa Semptom Listesi

 Dikkat ve Algı Testleri,

 Temel Kabiliyetler Testi (TKT,TYT)

 Çocuk Değerlendirme Test ve Envanterleri eğitimlerini aldım.

·  Catell 3A Zeka Testi 

·  Catell 2A Zeka Testi

. Kent eggy Zeka Testi

·  Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi

·  Porteus Labirentleri Zeka Testi

·  Good Enough Testi

·  AGTE- Ankara Gelişim Tarama Envanteri

·  Gesell Gelişim Testi

·  Peabody Resim Kelime Testi

·  Metropolitan Okul Olgunluk Testi ,

·  Bender Gestalt Algı Testi

·  Benton Görsel Bellek Testi

·  Draw A Person

NOT: Yukarıdaki testlerin eğitimci eğitimlerini de tamamlamış

bulunmaktayım.

 Nevin Dölek’ten Çözüm Odaklı ve Kısa Süreli Terapi eğitimini aldım.

 Zeka oyunları eğitimci eğitimini aldım.

 Oyun terapsi eğitimini süpervizyon çalışmalarıyla birlikte tamamladım.

 Ayrıca yüksek lisans eğitimi kapsamında;

 Bilişsel-Davranışçı Terapi ve

 Nöropsikolojik Ölçme ve Değerlendirme eğitimlerini tamamladım.