nişantaşı escort

Bu işin ehli KiM? K?M bilir!

ZEYNEP OKTUĞ

İş Deneyimi:

2011 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent

2007 – 2011 İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Öğretim Görevlisi

Eğitim Bilgileri:

2008 – 2011 İstanbul Üniversitesi
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı

2005 – 2007 İstanbul Kültür Üniversitesi
İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı

1991 – 1996 Boğaziçi Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

1983 – 1991 Sankt Georg Avusturya Lisesi

Mesleki Eğitim:

Yaratıcı Drama Eğitimi, 2007
Imago Çift Terapisi Eğitimi, 2012

Yabancı Dil:

Almanca
İngilizce

Yayınlar:
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Oktug, Z. (2013). Managing Emotions in the Workplace: It’s Mediating Effect on the Relationship between Organizational Trust and Occupational Stress, International Business Research, 6 (4), 81-88.

Oktug, Z. (2012). Gender Differences in Internet Addiction and Tendency to Express Emotions, The Online Journal of Counselling and Education, 1(4), 55-70.

Oktug, Z. (2012). The Effects of Organizational Trust on Employee Decision Making Styles, British Journal of Arts and Sciences, 9(1), 79-88.

Oktug, Z. (2013). The Moderating Effects of Age and Tenure on the Relationship between Organizational Identification and Job Satisfaction, Management, 3 / 4, 218-222. (doi: 10.5923/j.mm.20130304.04.)

Oktug, Z. (2013). The Relationship between Emotion Management and the Acting Mechanisms used in Performing Emotional Labor: Do Gender and Age make a Difference?, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 19 / 1, 118-125.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Oktug, Z. (2013). Algılanan Örgütsel Destek İle Duygusal Emek Davranışları Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Biçimlendirici Etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 / 46, 370-381.

Basbug, G., Balli, E., Oktug, Z., 2010, Çağrı Merkezi Çalışanlarının Sergiledikleri Duygusal Emeğin ve Sonuçlarının Niceliksel ve Niteliksel Olarak Araştırılması, İÜ İktisat Fakültesi Yayınları Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 605/58, 253-274.

Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yayınlanan bildiriler

Oktuğ, Z. (2012). The Mediating Effect of Emotion Management on the Relationship between Self-esteem in Decision Making and Decision Making Style, 2nd International Conference of Social Science and Society, San Diego, USA.

Oktuğ, Z. (2013). Psychological Empowerment: It’s Mediating Effect on the Relationship between Organizational Identification and Work Engagement, Proceedings of 22nd International Business Research Conference, 9-10 September 2013, Madrid, Spain.

Oktuğ Z., (2009). Öğrenme Yöntemleri ve Hatırlama Davranışı Arasındaki İlişkide Öğrenme Materyaline Aşinalık Düzeyinin Etkisi, II. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

Kitap

Oktuğ, Z. (2012). Olumsuzu Yönetmek Ustalık İster. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Diğer Bilgiler:

Avusturya Lisesi Mezunlar Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesi

Güncel Tweetler

mecidiyeköy escort
izmit escort, denizli escort, ankara escort, adana escort, kocaeli escort, sakarya escort