Psikolog Serdar Doruk Avunduk

Çocuk, genç, yetişkin ve çift/aile üzerine psikolojik destek ve psikoterapi çalışmalarını sürdüren Serdar Doruk Avunduk 1989 İstanbul doğumludur.

Psikoloji lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi’nde gerçekleştirmiş, lisans kapsamında Doç. Dr. Müjgan İnözü ile gerçekleş tirdiği “Duygusal Zekânın, Sosyal Anksiyetedeki, Düşünce Bastırmadaki ve Düşünce Kontrolündeki Rolü.” çalışması 33. STAR (Stress and Anxiety Research Society) Kongresi, Palma de Mallorca/İspanya’da yayınlanmıştır. Eğitim süresi boyunca gerek sosyal destek gerek psikoloji öğrencilerine yönelik çalışmaları üniversite tarafından ödüllendirilmiştir.

Öğrencilik sürecinde ve daha sonrasında John Hopkins University, Bloomberg School of Public Health ve Kadir Has Üniversitesi’nin halk sağlığı projelerinde yer almıştır.

Askerlik görevini Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi sorumlu personeli olarak yapmış bu kapsamda askeri personele ve ailelerine psikolojik destek sağlamıştır.

Bu görevinin ardından Bursa Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Merkezi’nde psikolojik destek, eğitim çalışmaları yürütmüş bu süreçte aktif olarak çalışmıştır.

Yanı sıra endüstriyel ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik eğitimler vermiş, çeşitli medya organlarında yer almıştır.

Uzmanlık eğitimini Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında gerçekleştirmektedir.

“Danışan çeşitliliği kadar psikoterapi çeşitliliği vardır” anlayışını benimseyen, danışana yönelik ve danışan merkezli bütünleşik bir yaklaşım ile görüşmelerini sürdüren Serdar Doruk Avunduk bu görüşünün etkinliğini ve güncelliğini sağlamak adına farklı birçok psikoterapi ekolü ile ilgilenmekte ve bu alanda eğitimler almaya devam etmektedir.

Tamamladığı Eğitimler ve Çalışma Konuları:

Psikolojik Değerlendirme ve Ön Görüşme
EMDR Terapisi
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Bilinçli Farkındalık Yaklaşımı (Mindfulness) Eğitimi
Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı
Çocuk ve Ergen Psikopatolojilerinde Psikoterapötik Çözümler
Oyun Terapisi
Yönlendirmesiz – Bilişsel Davranışçı & Filial Oyun Terapisi
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Terapisi Eğitimi
Aile Danışmanlığı
Duygu Odaklı Çift ve Aile Terapisi
Cinsel Terapi
Travma Temel Eğitimi
TSSB ve Psikolojik İlkyardım
Travmada Psikolojik Uygulamalar
Eğitici Eğitim “