BEGÜM AKINCI
Çocuk ve Aile Terapisti
Uzman Klinik Psikolog

Uzmanlık Alanları
Özgül Öğrenme Güçlüğü tanılama ve tedavi
Çocuk ve ergen terapisi
Yetişkin Danışmanlığı
Nöropsikolojik testler (yetişkin)

Akademik
2011 Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji YL
2005 İstanbul Üniversitesi Psikoloji

Aldığı Eğitimler
TPD (Türk Psikologlar Derneği) – Nöropsikolojik Değerlendirme Sertifikası
TPD (Türk Psikologlar Derneği) – Özgül Öğrenme Güçlüğü Sertifikası, Tanı ve Tedavi
Rorschach ve Projektif Testler Derneği- Rorschach Testi Uygulama ve Değerlendirme
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği – Oyun Terapisi Eğitimi ve Supervizyon
TPD (Türk Psikologlar Derneği) – Çocuk Değerlendirme Sertifikası
Maltepe Üniversitesi – Sistemik Aile Terapisi Eğitimi
Maltepe Üniversitesi – MMPI Uygulama ve Değerlendirme
Maltepe Üniversitesi – BDT
TPD (Türk Psikologlar Derneği)- Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği Sertifikası
TPD (Türk Psikologlar Derneği) – Denver II Gelişim Tarama Testi
TPD (Türk Psikologlar Derneği) – Dikkat ve Hiperaktivite Bozukluklarının Nörofizyolojisi, Klinik
Özellikleri ve ileri yaşlarda getirebileceği sorunlar
TPD (Türk Psikologlar Derneği) – Bilişsel Davranışçı Terapi

Uyguladığı Testler
WISC-R Çocuklar için Zeka Testi
Denver II Gelişim Tarama Envanteri
AGTE (Anakara Gelişim Tarama Envanteri)
Gesell Gelişim Figürleri Testş
Bender Gestalt Görsel-Motor Algılama Testi
Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi,
Harris Lateralleşme Testi,
Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi (GISD-A),
Saat Çizimi Testi,
Okuma-Yazma Becerisi Değerlendirme Testleri
MMPI Kişilik Envanteri
Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
Resim Çizme Testleri (Goodenough-Harris, Bir aile çiz…)
Cümle Tamamlama Testi (Beier)
Wechler Bellek Testi,
Stroop Test,
Wisconsin Kart Eşleme Testi,
Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi,
Benton Yüz Tanıma Testi,
Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi,
Boston Adlandırma Testi
WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi,
İz Sürme Testi,

Terapi Tekniği
Bilişsel Davranışçı Terapi
Non-Direktif Oyun Terapisi
Sistemik Aile Terapisi

Terapi Dilleri
Türkçe