Dr. Pervin Sevda BIKMAZ, Psikiyatr, Fizyolog, Öğretim Üyesi.
Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda Fizyoloji uzmanlık eğitimini, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sağlık Hizmetleri Yönetimi MBA eğitimini tamamladı.

2004 – 2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki Psikiyatri Uzmanlık eğitimi sırasında, bir yıl süre ile ABD Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöropsikiyatrik Bozukluklar alanında çalıştı. Osler’s Institute tarafından verilen Board Review eğitimlerine katıldı (Washington, 2005). Amerikan Psikiyatri Derneği’nin “Personality Disorders: Combining Relational Therapy and Psychopharmacology”, “Cognitive Therapy for Schizophrenia” ve “Eating Disorders” eğitimlerini tamamladı (Atlanta, 2005). St. Louis Universitesi’nde Nöropsikiyatrik Bozukluklar konusunda insan kadavrası üzerinde beyin diseksiyonları yaptı. 2005-2007 tarihleri arasında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği bünyesinde Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimleri aldı. 2005-2008 tarihleri arasında Avrupa Psikodrama Eğiticileri Federasyonu üyesi olan Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama eğitimi aldı. 2008 yılında, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) bünyesinde verilen Cinsel Tedaviler eğitim modullerini tamamladı. 2009 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak mezun oldu.

2006 yılından bu yana International Psychoanalysis Association bünyesinde İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’ne bağlı olarak Psikanaliz formasyonuna devam etmekte olan Yrd. Doç. Dr. Pervin Sevda BIKMAZ’ın Psikodrama, Sanat Terapisi, Psikanalitik Psikoterapiler, Kişilik Bozuklukları, Psikososyal Travma, Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Kimlik Bozuklukları, Somatizasyon, Ağrı Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Psikotik Bozukluklar, Kaygı Bozuklukları ve Bağımlılık konularında çalışmaları bulunmaktadır. İstanbul Psikoloji Okulu bünyesinde ve çeşitli eğitim kurumlarında ruh sağlığı alanında; finans, otomotiv , turizm gibi sektörlerin önde gelen kurum ve kuruluşlarında iş birimleri için strateji, davranış bilimleri, kişisel gelişim, insan kaynakları, yönetim, operasyonel verimlilik alanlarında eğitimler vermektedir.
Dr. BIKMAZ 2010 yılından bu yana Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta; Psikoloji Bölüm Başkanlığı, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.