Klinik Psikolog-Psikoterapist HAKAN KIZILTAN

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ nde lisans eğitimini; “Narcissistic Personality Inventory (NPI) Ölçeğinin Türkçe Formu Dil Eşdeğerliliği, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları” teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ nda klinik psikolog ve psikoterapist olarak görev yapmaktadır. Psikokültürel analiz dergisi SURET’in yayın kurulundadır. Psikanaliz, narsisisizm ve psikontoloji üzerine çalışan Kızıltan ilgili konularda yazmakta, bilimsel ve eğitsel çalışmalarda bulunmaktadır.