1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulundan mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Çocuk cinsel istismarını önlemeye yönelik “Beden Güvenliği Eğitimi Programının Okul Öncesi Çocukların Kendini Koruma Becerilerine Etkisi” başlıklı tez çalışmasını İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2016 yılında gerçekleştirdi. 2000 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği ABD da görev yapmaktadır.