nişantaşı escort

Bu işin ehli KiM? K?M bilir!

1. Adı Soyadı : E.Ayşem Çalışkur

2. Unvanı :Yrd.Doç.Dr.

3. Öğrenim Durumu : Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1997
Yüksek Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2001
Doktora Psikolojik Danışma ve Rehberlik Marmara Üniversitesi 2008

4. Akademik Unvanlar: Doktor, Yrd. Doç. Tarihi: 01.09.2010

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri
Duygu Sirel Kuruoğlu: “Üniversite öğrencilerinin öfke ifade tarzları ile obsesif-kompulsif semptomları arasındaki ilişki”(2009).

Mesur Erez: “7-11 yaş arası özel eğitim gören zihinsel engelli öğrenci annelerinin stres belirtileri ve sosyal kaygı düzeyi açısından karşılaştırılması”(2013).
5.2. Doktora Tezleri
6. Yayınlar
6.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ünsal, P. ve Çalışkur, A. (2004). The effect of selectors’ neuroticism on job application outcomes. Personality and Individual Differences, 37, 1109-1118. (SSCI).
Çalışkur, A. (2004). Üniversite öğrencilerinde motivasyon ile akademik başarı arasındaki ilişkiler konusundaki araştırmalar. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6,151-170.(Philosophers Index).
Çalışkur, A., Demirhan, A., Bozkurt, S. (2012). Değerlerin belirli meslek alanları ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 17,1, 219-236. (EBSCO).

Çalışkur, A. ve Aslan, E. (2013).Rokeach değerler envanteri güvenirlik ve geçerlik çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16,29, 81-105.(EBSCO).

Çalışkur, A. (2013). Türk üniversite öğrencilerinin yaşam değerleri ile kişilik özellikleri üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13,3,109-141. (EBSCO).

Çalışkur, A., Demirhan, A. (2013). İçsel güdülenme envanteri dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 51-74.

Çalışkur, A. (2014). Belirli meslek alanlarına göre içsel güdülenme ve çalışma değerlerinin incelenmesi: İçsel güdülenme ve çalışma değerleri arasındaki ilişki. Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 2-31.(EBSCO).

Çalışkur, A. (2014). Tüketicilerin dayanıklı tüketim maddesi satın alma değer boyutları ve tüketicilerin çalışma ve öğrenci olma durumları üzerine bir araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 18(60), 55-72.
6.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
6.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
6.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Çalışkur, A. ve Demirhan, A. (2013). İçsel güdülenme envanteri dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6,4, 51-74.

6.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
6.6 Diğer Yayınlar
Çalışkur, A. (2003). Personel seçme mülakatında değerlendiricinin kişilik yapısının adayın değerlendirilmesine olan etkisi. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3, 81-96.
Çalışkur, A. (2012). İş Hayatında Güdülenme. Yaşam Döngüsü, İstanbul Arel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Dergisi.
Kitap:
Çalışkur, A. (2010). Psikolojide değerler ve gençlik. İstanbul: Papatya Yayınevi.
Çalışkur, A.( 2012). 0-6 yaş arası çocukların ahlak gelişimi. Güven, Y., Türkdoğan, D., Uluğ, M. (Ed.), Okul Öncesi Eğitimde Çocuk (s.42-55). Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

7.Projeler

8.İdari Görevler
2007-2009: Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, lisans program koordinatörlüğü,
2007-2009: Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, yüksek lisans akademik danışmanlığı,
2007-2008: Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, çift anadal/yandal programları danışmanlığı,
2007-2008 (Güz yarıyılı): Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, lisans staj koordinatörlüğü,
2009: Maltepe Üniversitesi Uluslararası Matematik Konferansı, yönetim komitesi üyeliği.
2010-2012: İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, yatay geçiş komisyonu üyeliği.
2013-2014:İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2. sınıf akademik danışmanlığı (Ayrıca 2004 yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde akademik danışmanlık).
2012-2014: İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü, diploma eki sorumlusu.

9.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Türk Psikologlar Derneği

Güncel Tweetler

mecidiyeköy escort
izmit escort, denizli escort, ankara escort, adana escort, kocaeli escort, sakarya escort