WiSC-R ZEKA TESTi
Kurumumuzda WISC–R zeka testi uygulaması Türk Psikologlar Derneği sertifikalı uzman klinik psikologlar tarafından yapılmaktadır. WISC–R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebileceksiniz. Zeka seviyesine uygun yönlendirme ve rehberlik yapabileceksiniz.

WISC-R TESTİ YAPTIRMAK İÇİN:

TEL: 0216 428 75 46

KİM PSİKOLOJİ


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: KiM Psikoloji

Kurumumuzda yapılan wisc-r zeka testi sonucunda 1 gün içerisinde rapor alabilirsiniz.

TEST HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ
Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

WISC-R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS (Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecshler (1896-1981) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC’i (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC-R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI’i (Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım (Performans) bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır. Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebi1mektir. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır.

A) Sözel
1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) Performans
1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel–hareketsel–mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça–bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.

*Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

Diğer Testlere Göre Üstün Yönleri Nelerdir?

Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan WISC-R Zeka Testi; alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerinin doyuruculuğu bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır. WISC-R zekayı çeşitli boyutlardan meydana gelmiş bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Ölçekteki her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki manidar sapmalar klinik veri niteliği taşır. Tecrübeli bir testör yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve muhtemel patolojileri tespit edebilir (Özel öğrenme güçlüğü, disleksi gibi).

Ayrıca üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca WISC-R testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler.

WISC–R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebileceksiniz.
WISC–R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olacaksınız.

WİSC-R TESTİ YAPTIRMAK İÇİN RANDEVU ALINIZ

WiSC-R TESTi KİM PSİKOLOJİDE UYGULANMAKTADIR

RANDEVU İÇİN 0216 428 7 546

ÇAMLICA İSTANBUL

İLETİŞİM

İLGİLİ DİĞER YAZILAR

EN BAKİR YETENEĞİMİZ

TANGRAM YARIŞMASINDA SÜRPRİZ SONUÇ

EN ZEKİCE KARNE HEDİYESİ

ZEKA OYUNLARI

DİKKAT & ZEKA GÜÇLENDİRME OKULU

ZEKA VE DİKKAT OYUNLARI YAZ OKULU

BÜYÜK ÇAMLICA KOLEJİNDE AKIL OYUNLARI YARIŞMASI

KARTEPE ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI

ÜSKÜDAR ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

ZEKA OYUNLARI FESTİVALİ ve OLİMPİYATLARI

LONPOS ZEKA KÜRELERİ

WiSC-R ZEKA TESTi

LÜTFEN DİKKAT EDİN

Testi uygulayan uzman psikolog mu?

Testi eğitimini yetkili bir kurumdan almış mı?

Testi uygulamak için sertifikası var mı?

Yeterli sayıda uygulama deneyimi var mı?

Test için ayrı rapor için ayrı ücret isteyecek mi?

Testi bir oturumda mı yapacak, birden çok oturumda mı?

Sonuçları size nasıl verecek? Skor olarak mı Öneri olarak mı?

Sonuçları ne zaman verecek?

Referansları var mı? (Özel eğitim kurumları öğrencilerini kurumsal olarak yönlendiriyor mu?)

Raporları hastaneler ve ilgili kurumlar tanıyor mu?

Size güven veren kurumsal bir yapı var mı?

Bunlar başka kurumlarda hep mağdur duruma düşen vatandaşlarımızın bizlere sordukları.

Siz de sorun.

Bunların bizdeki cevabı net ve açık…

 WISC-R TESTİ YAPTIRMAK İÇİN:

TEL: 0216 428 75 46

KİM PSİKOLOJİ

wisc-r testi nerede yapılır, wisc-r testi sorulari, wisc-r testi örneği, wisc-r testi nasıl yapılır, wisc-r testi yap, wisc-r testi puanları, wisc-r testi sorulari, wisc-r zeka testi, wisc-r zeka testi soruları, wisc-r zeka testi örneği, wisc-r zeka testi nerede yapılır, wisc-r zeka testi nedir, wisc-r testi nedir, wisc-r zeka testi yap, wisc-r zeka testi puanları, wisc-r zeka testi soruları, wiscr testi nerede yapılır, wiscr testi sorulari, wiscr testi örneği, wiscr testi nasıl yapılır, wiscr testi yap, wiscr testi puanları, wiscr testi sorulari, wiscr zeka testi, wiscr zeka testi soruları, wiscr zeka testi örneği, wiscr zeka testi nerede yapılır, wiscr zeka testi nedir, wiscr testi nedir, wiscr zeka testi yap, wiscr zeka testi puanları, wiscr zeka testi soruları, wisc r testi nerede yapılır, wisc r testi sorulari, wisc r testi örneği, wisc r testi nasıl yapılır, wisc r testi yap, wisc r testi puanları, wisc r zeka testi yap, wisc r zeka testi puanları, wisc r zeka testi soruları, Avrupa Yakası, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu, Anadolu Yakası, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, nerede, nasıl, nedir, en ucuz, psikolog, psikolojik, neden, nedir, kim, kim psikoloji, kim psikoloji danışmanlık merkezi, psikolojik danışmanlık merkezi, wisc-r Wechsler Çocuklar için zeka testi, wisc-r, Wechsler, Çocuk, için, zeka, testi, wisc-r Wechsler, Çocuklar için, zeka test, üsküdar, istanbul, nerede, kim, nasıl, wiscr, wisc-r, wiscr nedir, wisc-r nedir, nerede, üsküdarda, istanbulda, wisc r testi sorulari, wisc r zeka testi, wisc r zeka testi soruları, wisc r zeka testi örneği, wisc r zeka testi nerede yapılır, wisc r zeka testi nedir, wisc r testi nedir, wisc-r testi yapan merkezler, wisc-r zeka testi yapan merkezler, wisc r testi puanlama

WISC-R TESTİ PUANLARI ve PUANLAMA

WHO ya göre zeka bölümleri
Zeka Dünya Sağlık Örgütüne göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.
IQ PUANLARI
Zeka puanı 140 ve üstü olanlar çok üstün zeka
Zeka puanı 125 ile 140 arası üstün zeka
Zeka puanı 110 ile 125 arası parlak zeka
Zeka puanı 90 ile 110 arası normal zeka
Zeka puanı 70 ile 90 arası donuk-sınır zeka
Zeka puanı 50 ile 70 arası hafif derecede zihinsel engel
Zeka puanı 35 ile 50 arası orta derecede zihinsel engel
Zeka puanı 20ile 35 arası ağır derecede zihinsel engel
Zeka puanı 20 den aşağı olanlar çok ağır derecede zihinsel engel

WISC-R TESTİ YAPTIRMAK İÇİN:

TEL: 0216 428 75 46

KİM PSİKOLOJİ